Fisken

Mens andre er lethjertede, kredser dine tanker sig om mere alvorlige emner. Du har planer at skabe, og for at gøre dette, er du nødt til at pleje dine forbindelser.