Jomfruen

Der er stærkt fokus på arbejde og karriere når juni måned starter. Dem der har kontrollen forsøger stadig at behandle professionel information og finde et fodfæste, men tingene er så kaotiske at det vil blive umuligt. De mennesker du relaterer til nu synes at være ude af stand til at levere på deres løfter eller er simpelthen utroværdige. Professionelle associerede ville gøre en stor fejl, hvis de tror på alt hvad de hører, eller handler på spinkle informationer. Intet og ingen kan stoles på i starten af juni.
Din position er en hel del mere positiv, fordi det er en periode, hvor du er åben overfor nye ideer og klar til at eksperimentere og række ud over normale grænser, for at finde inspiration og håb. Hele juni og juli er under indflydelse af denne åbenhed og nysgerrighed, som bringer dig i kontakt med nye venner, nye grupper af mennesker og nye måder at klare sig på. Sociale medier og online grupper er vigtige på dette tidspunkt.
Solformørkelsen den 21. juni fremhæver dette fokus på nye venskaber og alliancer. Når din tegnhersker, Merkur, går retrograd til den tid, kan du føle at du sidder fast eller er frustreret, men dette kan være fordi du har brug for at gense nogle mennesker, eller gå tilbage til en ide, som inspirerede dig tidligere på måneden. Dette er en trefoldig proces som kræver konstante eksperimenter og åbenhed overfor nye horisonter.