Jomfruen

Du er igen klar til at tackle et forhold som er præget af misforståelser. Når illusioner er fraveget er praktiske resultater mulige.