Krebsen

Du er sensitiv overfor andres synspunkter, og hvis det kommer til en konfrontation, er du villig til at respektere den andens synspunkter. Natugler er ude på spænding.