Skytten

Du kan forvente moralsk støtte fra mentorer eller familiemedlemmer, men måske ikke fra venner, som mener du skal spille sikkert. Tag tyren ved hornene.