Skytten

Denne uge markerer et skifte fra det fokus på hjem, familie og land, som var fremherskende tidligere. Nu er du klar til handling. Det er ikke længere et spørgsmål om at ofre sig selv for andre – det, der tæller nu, er at udtrykke dig kraftigt og udstikke en ny retning. Det kan udtrykkes romantisk – ønsket om at nyde kærlighed og partnerskab – og alt tyder på, at det bliver en usædvanlig positiv tid til at knytte en stærkere og stærkere forbindelse med den ideelle partner. Lykke og glæde er i horisonten.