Stenbukken

Et relationsproblem som for nylig har været diskuteret løses og alle kan komme videre. Nu er det tid til at fokusere på intimitetens glæder.