Tyren

Den 4. april bevæger din tegnhersker, Venus, sig ud af Tyren og ind i Tvillingen, hvilket vækker et behov for at tilpasse dig nye omstændigheder i dit professionelle liv, hvilket bringer flere interessante muligheder. Dette er tiden til at udnytte dine forbindelser for at øge dine indtægter. Det er alletiders tidspunkt til partnerskab, både professionelt og personligt. Der er et forretningsmæssigt element til alting – langsigtede forpligtelser foretrækkes, især hvis det inkluderer kommunikationsprojekter, nye medier og netværking generelt.
I dit sociale liv er der forvirrende emner, som bliver løst i løbet af april og dette har en del at gøre med, social idealisme og måske også besvær med venner, som bliver ved med at ændre kurs. Du er dog stadig nødt til at passe på at dine resurser ikke bliver drænede, på grund af fordrukne planer og den sidste del af måneden er helt sikker en tid til at passe på økonomisk.
Nymånen den 23. april falder i dit tegn og dette sætter et intenst fokus på dine planer for fremtiden. Professionelt er du i en helt ny fase, som kræver en kæmpe indsats i løbet af de næste to år, for at opnå dine mål for livet. På en måde er du nødt til at justere dit navn til at bryde ud i en ny retning, med de professionelle krav der stilles til dig. Vær ikke bange for forandring.