Tyren

Den 1. maj kommer nymåne i dit tegn i konjunktion med uforudsigelige Uranus, som giver måneden en dynamisk start med radikale nye tiltag, der markerer en livsstilsændring og et behov for at hævde dine unikke kvaliteter. Du får brug for tid alene til at overveje dine muligheder, og en ting, du tænker på, er at finde en balance mellem uafhængighed og afhængighed af andre. Der er stærke spirituelle kræfter på spil, i starten forbundet med mennesker, du gerne vil hjælpe, og efterfølgende på egen hånd.
Der er et markant fokus på grupper, organisationer og samfundet generelt i den første del af maj. Du kan føle dig båret frem af en bølge af følelser i forbindelse med mennesker, som du mærker et stærkt bånd til, selvom du måske ikke kender dem godt. At beskæftige sig med kollektive begivenheder, som du er magtesløs til at gøre meget ved, kan meget vel fremkalde en følelse af håbløshed, og en af ??dine stærkeste motiver her i maj er at forstå den dybere mening bag ??begivenheder og den lidelse, de kan forårsage.
I de sidste par dage af måneden kommer din tegnhersker Venus ind i Tyren, og det markerer en langt mere dynamisk og praktisk periode. Du bliver meget mere sikker på dig selv, og hvad du vil.