Vædderen

Det er en særdeles udadvendt og ekspansiv periode for dig, hvor du er sikker på, hvad du vil, og kæmper for dine ideer. Du har markante holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, og du er ekstremt interesseret i at udvide din viden gennem ihærdige undersøgelser af information fra lokale og internationale kilder. I denne uge kan du tage fat på forbindelser, der er blevet sat i bero, og genoprette forbindelsen til folk, hvis meninger du støtter. Du kan forvente fremragende resultater i alt uddannelsesmæssigt såvel som produktive interaktioner med smarte mennesker.