Vægten

Din tegnhersker Venus kommer ind i Tvillingerne i dag, og dit fokus bevæger sig mod at udvide din horisont kulturelt og gennem forbindelser til udlandet.