Tarotkort for begyndere

Forestiller du dig en dame i store kjoler med masser af farver og måske en turban på hovedet? Måske har hun også en glaskugle ved sin side? Så passer det meget godt med de gamle forestillinger om hvad en tarot læsning er.

Virkeligheden er naturligvis helt anderledes: Tarotkortlæsninger kan foretages af hvem som helst, der sætter sig ind i det komplekse spirituelle system, som tarot er.

Hvad er tarot?

Tarotkort har eksisteret siden 1500-tallet og blev i starten brugt som helt almindelige spillekort. Det var først i 1800 tallet at spirituelt interesserede tog en interesse i kortene og deres figurer og brugte dem til at kigge på fremtiden. Kortene blev også brugt til at tænke over problembestillinger og bekymringer i nutiden, og man fandt hurtigt rådgivning og vejledning i kortene.

Tarotkort

Et sæt tarotkort består af 78 kort. De 78 kort er opdelt i to kategorier: den store Arkana og den lille Arkana.

Den store Arkana består af 22 kort, blandt andet Skæbnehjulet, Narren, Djævlen osv. som du kan læse mere om her neden under.

Den lille Arkana består af 56 kort som er sæt, ligesom hjerter, ruder, spar og klør i almindelige spillekort. Sættene hedder stave, sværd, bægre og mønter og der er 14 kort i hvert sæt. Kortene er nummererede fra 1 til 10.

Hvert sæt betyder noget i forhold til et særligt område af livet. Lille Arkana kort er et billede af de mindre, mere hverdagsagtige hændelser, der sker i vores liv.

Store Arkana kort repræsenterer de mere overordnede kort, der repræsenterer mere langsigtede hændelser og energier i særlige områder af livet. De indeholder blandt andet billedkortene, der symboliserer moral og idealer. De er også nummererede fra 1 til 21. Det 22. kort som er Narren, har nummer 0.

Ser du et af de store Arkana kort omkring et særligt livsområde i en læsning og dernæst får et lille Arkana kort om samme emne i den efterfølgende læsning betyder det, at dette emne er ved at miste sin betydning i dit liv – det bliver mindre og mindre vigtigt for dig.

Kortenes betydning ændrer til det modsatte, hvis de ligger med hovedet nedad.

De 22 store Arkana korts betydning:

Kortenes betydning for dig i en læsning, kan variere alt efter deres placering. Et af kortene som mange der ikke kender til tarotkort finder skræmmende er Døden. Men døden betyder ikke fysiks død, men derimod afslutning. Læs om kortenes betydning her:

0 – Narren: Symboliserer begyndelsen på noget nyt. Det er også et udtryk for det spontane, uigennemtænkte og åbenlyst skøre, men kan også repræsentere tro.

1 – Magikeren: Bevidstheden, koncentration og opmærksomhed. Kortet symboliserer også styrke og aktiv handling.

2 – Ypperstepræstinden: Repræsenterer det underbevidste, potentialet der ligger i dig eller i en situation. Kortet symboliserer også det mystiske.

3 – Kejserinden: Kortet viser fertilitet, femininitet og skønhed. Men repræsentere også naturen og det naturlige. Det symboliserer også overflod.

4 – Kejseren: Det maskuline kort repræsenterer en faderfigur, en autoritet. Kortet symboliserer også et solidt fundament og struktur – det organiserede og solide.

5 – Ypperstepræsten: Religion, traditioner og tro. Kortet repræsenterer forholdet til andre og identiteten i sociale forhold.

6 – De elskende: Kortet symboliserer næsten det viste i billedet – nemlig forhold og seksualitet. Men kortet kan også repræsentere de dybere værdier og din egen personlige moral.

7 – Vognen: Kontrol, viljestyrke og selvtillid ligger bag kortet, der har en stridsvogn som symbol. Det er kort der repræsenterer vinderlyst og målrettethed.

8 – Styrke: Begreber som mod, styrke og kontrol repræsenteres ved dette kort. Men kortet symboliserer også tålmodighed og empati.

9 – Eneboeren: Eneboer-kortet viser en periode hvor du kigger indad og udforsker dig selv for at finde indre vejledning.

10 – Skæbnehjulet: Dette skønne kort viser, at der er et vendepunkt på vej. Det bringer held med sig. Kortet repræsenterer også karma, skæbne og livscyklusser.

11 – Retfærdighed: Kortet symboliserer flere områder inden for ret og retfærdighed nemlig også lovgivning, ansvar og sandhed.

12 – Den hængte mand: Det lyder voldsomt, men kortet repræsenterer det at være bundet til noget og opofrelse. Kortet kan også betyde dét at sige farvel til noget.

13 – Døden: Afslutning og fravalg. Det kan også betyde forandringer, overgangsfaser eller at der er stærke kræfter på spil, som du ikke kan kæmpe imod.

14 – Mådehold: Balance og mådehold. Kortet kan også repræsentere tålmodighed og tilbageholdenhed.

15 –Djævlen: Djævlekortet symboliserer afhængighed – det at være bundet til noget og repræsenterer også seksualitet og materialisme.

16 – Tårnet: Repræsenterer kaos og katastrofer. Uro og pludselige forandringer og ikke mindst afsløringer.

17 – Stjernen: Stjernen symboliserer håb og fornyelse. Det er kortet for inspiration og spiritualitet. Det giver også fuldkommen ro.

18 – Månen: Månens styrke i kortet bringer usikkerhed, frygt og uro med sig. Det repræsenterer det underbevidste og illusionen.

19 – Solen: Kortet viser at der er glæde og sjov i dit liv. Det repræsenterer varme, lykke og succes. Det er et positivt kort der symboliserer vitalitet og dynamik.

20 – Dommen: Genfødsel og tilgivelse. Kortet repræsenterer også det indre kald.

21 – Universet: Det sidste kort symboliserer opnåelse af noget, en færdiggørelse og afslutning. Det kan også repræsentere rejser.

Hvad kan man bruge tarot til?

En tarotkortlæsning kan bruges til at få klarhed over og svar på, de ting du går og roder med. Hændelser du ikke ved hvordan du skal håndtere, eller et ønske om at blive vejledt i forhold til noget i dit liv.

Der findes forskellige typer af læsninger:

Spørgsmåls-læsning: Det giver næsten sig selv, at skal du have en spørgsmåls-læsning, så går tarotlægning ud på, at du har et spørgsmål, du gerne vil have nogle svar på.

Tarotkortene kan ikke svare ja eller nej, så det er derfor meget vigtigt, at du ikke stiller et spørgsmål, der kun lægger op til ja eller nej. Du må formulere dig, så du kan få en bred vejledning. For eksempel kan du lave et ja/nej spørgsmål om fra ”Får jeg snart et job?” til ”Hvad kan jeg gøre, for at få et nyt job?”.

Dit spørgsmål skal også helst være så neutralt som muligt, så det ikke er negativt ladet. For eksempel bør du ikke spørge ”Hvordan får jeg min eksmand til at holde sig langt væk?” men snarere ”Hvordan får jeg et bedre forhold til min eksmand?”.

Tarotlæsninger er beregnede til at give vejledning, så du kan blive guidet på områder, hvor du føler dig fortabt eller usikker. De er ikke lavet til, at du skal træffe endelige beslutninger efter dem, men til at rådgive dig, så du føler dig mindre usikker, og derfor er det en god idé at have det i tankerne, når du vil formulere et spørgsmål.

Åben læsning: En åben læsning betyder, at tarot-læggeren ser på hele billedet omkring dig. Det bliver et kig på, hvordan dit liv er, og hvilke udfordringer du står over for, og hvilke forandringer du kan forvente, der kommer til dig i den snarlige fremtid.

Den åbne læsning giver dig mulighed for at få svar på, hvilke situationer der kommer til at opstå, og hvad du skal være særligt opmærksom på i din tilværelse.

At få foretaget en tarotlæsning er ikke en forudsigelse af hvad fremtiden bringer. Troen på det spirituelle ved tarotkortene er, at kortene kan give råd og vejledning og mulighed for, at man selv kan meditere over sine problematikker og nå frem til en løsning.

Filosofien er, at intet er forudbestemt og at du selv er medvirkende til at forme din fremtid, alt efter hvordan du håndterer bestemte situationer.

Kortene kan vise dig, hvilken vej du går på og hvor du er på vej hen. Det er op til dig at bestemme, om du vil fortsætte ad den vej, eller om du vil vælge en anden vej, der er bedre for dig.

Når kortene lægges

Inden tarotkortene lægges, skal kortene blandes af den person, der skal have foretaget læsningen. På denne måde overføres den persons energi til kortene. Når du blander kortene skal du tænke på, hvad det er for en vejledning, du ønsker fra kortene. Efter du har blandet kortene, vil du også blive bedt om at dele kortbunken over, inden din tarotlægger, kan foretage sin læsning.

Der er mange forskellige måder at lægge kortene på, og det er op til din tarotlægger at vurdere, hvilken form han eller hun vil benytte sig af. Nogle måder at lægge kortene på har mere fokus på hvordan dit følelsesmæssige liv er, mens andre kan være af mere praktisk karakter.

Mens kortene bliver lagt, vil din tarotlægger forklare dig, hvad det er der ses på kortene og hvordan de øger indflydelse på hinanden. Du får at vide, hvad der påvirker dig og alt efter dit spørgsmål, kan du gå hjem med en stor mængde information, om ting du ikke var klar over i forvejen.

Det er helt naturligt at gå med tankerne omkring en læsning i mange dage, måske uger efter. En læsning kan efterlade et dybt indtryk. Over tid falder tankerne stille og roligt på plads inden i dig, og du tager kortenes vejledning til dig. Om du vælger at handle på vejledningen er helt op til dig.

Hvem udfører tarot?

De mennesker, der bruger tarotkort til at kigge på livet og fremtiden er som regel spirituelle personer, der har en stærk tro på, at vi kan blive vejledt af det overnaturlige.

Alle kan lære at lægge tarotkort. Det er ikke en stor videnskab, men kræver erfaring og indsigt at kunne aflæse kortene og deres betydning fuldstændigt. Det kræver desuden en stor indsigt i den menneskelige psyke, at kunne forstå hvordan kortene kan vejlede en person.

I dag er der mange forskellige slags læsere. Både unge og gamle, mænd og kvinder. Når du skal finde en tarotlæser, kan det være en god idé at tale med venner og omgangskreds om det. Måske kender de én, eller har hørt om nogen, der er særligt dygtig.

Hvem benytter tarot?

Tarotlæsninger er ikke helt så almindelige som for eksempel at få lagt sit horoskop. Det er stadig omgærdet med en del mystik og mange ser den føromtalte kvinde med turban og glaskuglen for deres indre øje, når ordet ”Tarot” nævnes.

Når du begiver dig ind i den spirituelle verden af tarot, så er det som regel fordi du ønsker svar på noget særligt, eller har nogle problematikker, du ikke helt ved, hvordan du skal gribe an.

Mange får foretaget en læsning, når de er ved at gå ind i en ny livsfase. Måske skal de giftes, skal have børn eller flytter langt væk. Ved situationer hvor der sker drastiske ændringer i dit liv, kan det være en lettelse at få noget vejledning og retning fra kortene.

Langt de fleste, der får foretaget en læsning fra en dygtig tarotlæser, kommer tilbage igen for flere læsninger. Nogle kommer et par gange om året mens andre kun benytter sig af læsningerne, når der sker noget særligt. Men man kan godt blive ”bidt” af at få lagt kortene, og mange benytter sig af læsningerne til selvudvikling, lige som at gå i terapi.

Hvor kan jeg finde tarot?

Kan du ikke få en tarotlæser anbefalet af nogen du kender, så kan du søge på nettet. Der er mange tilbud og du kan få foretaget læsninger på nettet, over telefonen eller ved et personligt møde.

Det personlige møde vil give dig en bedre fornemmelse af hvad der sker med kortene, noget du naturligvis ikke kan se på nettet eller i telefonen.

Finder du en tarotlæser på nettet, kan det være en god idé at få en telefonisk samtale først, så du kan føle om kemien er der.

Hvad koster det at få en tarot-læsning?

Priserne på en tarotlæsning varierer alt efter læserens erfaring og hvor eftertragtet læseren er. En telefon- eller internetlæsning er også billigere end et personligt møde.

Priserne på et personligt møde af en times varighed ligger imellem: 500 til 1000 kr.

En telefonlæsning ligger omkring 500 kr.

Internetlæsningerne varier meget i kvalitet. Nogle er gratis mens andre koster omkring 100-250 kr.