Annonce

Numerologi

Numerologi

NumerologiNumerologi har ikke været noget særligt udbredt fænomen i Danmark før de seneste år. Men du har uden tvivl hørt om venner eller bekendte, der pludselig fik lavet den måde, de stavede deres navn på om, eller måske fik de et nyt mellemnavn.

Det har med stor sandsynlighed været baseret på tankegangen om numerologi. Numerologien er igennem de sidste 15 år blevet mere og mere kendt i Danmark.

Hvad er numerologi

Numerologi er idéen om, at der findes et overnaturligt forhold imellem et tal og forskellige hændelser. I den form der benyttes i dag, handler det om bogstavers numeriske værdi, således at et ord eller et navn har en talværdi.

Numerologi er en ældgammel tankegang. Filosoffer i årene omkring 300-400 efter Kr. mente at det var nemmere at arbejde med tal, end andre teorier, fordi tal aldrig lyver og fordi det at regne sig frem til et resultat var mere solidt end bare at gætte sig frem.

Blandt andet Pythagoras var en stor fortaler for numerologien. Både den katolske kirke, og frimurerne har benyttet sig af numerologien til at udfærdige bogværker men også til inskriptioner med særlig betydning i kirkerne.

Den engelske forsker Thomas Brown skrev bogen ”The Garden and Cyrus”, hvor han viser matematikken i naturen. Især tallet 5, i form af 5-kantede mønstre, viser sig i de smukke mønstre, der er i blomster og planter, der tit ikke kan ses med det blotte øje, men kun under mikroskop.

Numerologien som vi kender den i dag stammer fra 1970erne. Den amerikanske forsker Juno Jordan udviklede et system, hvor hvert bogstav fik et tal med en betydning. Hun udgav blandt andet den populære bog ”The Romance in Your name”, der beskriver teknikkerne i at finde frem til den dybere mening med dit navn.

Astrologi kan ved hjælp af horoskoper, give os en idé om, hvor vi kommer fra og hvilke oplevelser der har gjort os til det menneske vi er. Horoskoperne kan også fortælle os noget om, hvordan vores fremtid kan udvikle sig. Numerologien kan ikke se tilbage eller fremad. Den kan derimod fortælle os noget om, hvem vi er helt grundlæggende som mennesker og hvilke ting vi er sat på jorden for at lære og udvikle i vores fremtid. Den kan også give os et billede af hvilke styrke og svagheder vi besidder.

Hvem udfører numerologi?

En numerolog er uddannet inden for læren om numerologi. Numerologen kan både være selvlært eller certificeret. Med en certificeret numerolog har du garanti for, at din numerolog har været igennem et uddannelsesforløb og har kendskab til alle områder inden for numerologien.

Der findes mange numerologer verden over. Ved at tankegangen omkring numerologi har vundet indpas i Danmark, findes der nu et stort udvalg af dygtige numerologer at vælge imellem. Det er vigtigt når man går i gang med selvudvikling at man finder en, man både har tillid til og en god kemi med. Du kan finde numerologer på nettet, og det er en god idé at kontakte dem først til en samtale på telefonen, så du kan mærke om kemien er der.

Hvad kan man bruge numerologi til?

Numerologi kan udføres af dig selv hjemme, eller du kan gå til en numerolog. Fordelen ved at besøge en numerolog er, at du får en udførlig vejledning i, hvordan du aflæser tallene og finder ud af, hvordan de påvirker dig som menneske, dit liv og de udfordringer du står over for.

Du har brug for dit fulde navn. Kælenavn eller et navn, du har giftet dig til kan ikke bruges. Det er det navn, du blev givet af dine forældre, som står på din dåbsattest, der er gældende.

Alle numre har en helt særlig betydning og karaktertræk – de har både en positiv og en negativ side. De tal man arbejder med kaldes kernetal:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 og 22. Tallene 11 og 22 har en særlig styrke, da de er en kombination af 1 og 2

Bliver tallet større end de 11 tal, der regnes ud fra, så lægger man simpelthen tal sammen, således at du opnår et af de 11 tal. For eksempel, hvis du har opnået tallet 35, hvilket du ikke kan benytte, kan du i stedet lægge 3 og 5 sammen og få tallet 8, der er et af de 11 tal, der kan beregnes ud fra.

Bogstaver er repræsenterede ved et tal:

[table id=22 /]

De danske bogstaver Æ, Ø, Å erstattes med AE, OE og AA i stedet for, så du kan foretage den rigtige beregning.

Tallenes betydning

[table id=25 /]

 

Du kan se et meget simplificeret eksempel på hvordan numerologien kan bruges her:

Navnet Ditte Jensen bliver til 49225 155155. Tallene lægges sammen

4+9+2+2+5=22. Tallet 22 lægges også sammen til: 2+2=4

1+5+5+1+5+5=22. Det lægges også sammen til 2+2=4

De to tal for hvert navn lægges sammen 4+4=8.

8 er altså Ditte Jensens kernetal. Det betyder at Ditte er en ledertype. Hun går forrest når arbejdet skal udføres, hun er dynamisk og samtidig er hun god til at vurdere hvordan andre mennesker er.

Hun har en intuitiv fornemmelse for, hvem folk egentlig er bag deres facade. Ditte kan også til tider vise sine mere negative sider frem for de nærmeste. Hun kan være kynisk og kort for hovedet og til tider fuldkommen intolerant.

Hvem benytter numerologi?

Numerologien benyttes af mange forskellige typer mennesker. Fælles for dem alle er, at de har en interesse i og en tro på det alternative.

De personer som benytter sig aktivt af numerologien kan få hjælp af en numerolog til at ændre deres navn, for at ændre deres liv. Navnet og numrene kan ændres ved at vælge, hvilke energier man ønsker og dermed kan de særligt negative energier en person oplever, bliver ændre til noget positivt i stedet.

Nogle familier kontakter en numerolog, inden de navngiver deres barn, så de kan få det rigtige navn med den helt rigtige stavemåde, der passer til barnet og sikrer positive energier i fremtiden.

Hvor kan jeg finde en numerolog og hvad koster det?

Der findes mange numerologer i Danmark, og du kan helt sikkert finde en, der arbejder i dit område. Du kan finde adresser og telefonnumre på nettet både til en online-konsultation og til et personligt møde. Du kan også vælge en udenlandsk numerolog.

Der er mulighed for både at få hjælp på nettet eller ved et møde hos numerolog, der kan hjælpe dig med at tolke dine numre. En online-numerolog kan give dig en personlig rådgivning for omkring 200-300 kr. mens et personligt møde med en numerolog koster mellem 1500 og 2000 kr.