Tankefeltterapi

Tankefeltterapi


Tankefeltterapi (TFT) er en behandlingsform som tager sit udgangspunkt i at behandle årsagen til de konkrete symptomer der opleves – hvadenten det er fysisk smerte eller psykiske problematikker der arbejdes med, finder man ind til den udløsende årsag og behandler denne.

Hvad er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi, eller TFT, er grundlagt af den amerikanske psykolog, Dr. Roger Callahan, i 1980’erne. Han oplevede at ramme en mur i sin almene praksis hvor han arbejdede med især den kognitive adfærdsterapi. Han begyndte at undersøge, om det var muligt at forløse/fjerne skavanker i stedet for blot at lære at leve med dem.

I sin søgen efter et mere fuldkomment billede af mennesket, rejste han til østen for at undersøge og blive klogere på denne del af verdens ældgamle medicin og generelle viden om mennesket og dets psyke.

Den holistiske tilgang i østens medicin, hvor akupunktur blandt andet stammer fra, arbejdes der i et energibanesystem kaldet meridianbane systemet. Meridianbanerne er forbundet med hinanden, og er tilknyttet forskellige dele af kroppen fx organer og væv og muskler.

Med denne nye viden om meridianer, rejste Dr. Callahan tilbage til sin praksis i USA og sammensatte grundstenene til det vi idag kender som tankefeltterapi. Tankefeltterapi er sidenhen blevet videreudviklet og finpudset, og er i øvrigt kendt under flere navne såsom Emotional Freedom Technique (EFT) og Tapping. 

Hvem kan få hjælp med TFT?

Alle kan modtage TFT. Man behøver nemlig ikke at tro på det, før det virker. Grundideen er,  at man blot skal være motiveret for at slippe af med sit problem eller de symptomer. Hvis man er skeptisk overfor TFT, betragtes dette heller ikke en hæmsko for at få en effektiv behandling.

Hvordan foregår en behandling?

Tankefelterapien arbejder i forbindelsen mellem krop og sind. Helt konkret foregår en behandling således, at klienten bliver guidet ind i det, der skal arbejdes med via en speciel spørgeteknik. Dette imens der bankes (tappes) let på ganske bestemte punkter på hænder, hoved og overkrop (Meridianpunkter).

Her vil der løbende blive holdt øje med klientens ubehag som klassificeres på en skala fra 0-10 hvor nul er intet ubehag og 10 er det værst tænkelige. Herved holder terapeuten øje med, at ubehaget bliver forløst, og er i nul ved behandlingens afslutning.

Hvorfor virker TFT?

I TFT finder man ind til årsagen til symptomerne og behandler/forløser denne.

Almindeligvis forstår vi godt, at er man er stresset, så er man også eksponeret for at få, eksempelvis, et mavesår. I dette tilfælde vil man oftest blive tilrådet at sygemelde sig og ofte også få udskrevet medicin mod sygdomstilstanden – hvilket da også fungerer et stykke af vejen.

På den måde symptombehandles der i stedet for at behandle årsagen til lidelsen. Når der symptombehandles (uden som minimum også at behandle årsagen) er der en stor risiko for at lidelsen, i dette tilfælde et mavesår, sandsynligvis vil vende tilbage på et senere tidspunkt i livet, eller muligvis aldrig går helt væk.

I det danske, og i resten af den vestlige verdens sundhedssystemer, er der ikke en udbredt opfattelse af tanker og følelser som noget der kun foregår i hjernen. Dette er i TFT et begrænset syn på mennesket, da der i tankefeltterapi arbejdes i både følelser, tanker og krop, for at finde ind til sammenhængen – og dermed årsagen – til, eksempelvis, stress og mavesår.

I TFT tror man på i at krop og sind kan hele sig selv. Her arbejder man med udgangspunkt i viden om sindet fra den vestlige medicin (kognitiv adfærdsterapi) og kroppens meridianer fra østen og kommer helt ind til symptomernes opståen/årsag og kan derfor behandle dem.

Enkelte steder – eksempelvis i Tyskland og USA – er denne erkendelse så småt ved at finde indpas i den almene medicinske behandling. I USA er Tankefeltterapi endda en godkendt behandlingsform mod krigsveteraner diagnosticeret med PTSD (post traumatic stress disorder).

Hvad kan man behandle med TFT og er der bivirkninger?

Der er ingen bivirkninger ved TFT. Man kan blive lidt tørstig og føle sig let i krop og sind efter en behandling. 

Listen af hvad man effektivt kan behandle ved hjælp af TFT er lang. Der er i øvrigt ikke nødvendigvis tale om diagnoser – såsom PTSD eller angst – der kan også ‘blot’ være tale om stress, koncentrationsproblemer, eksamensangst etc.

Her nævnes nogle af de lidelser man kan blive kvit ved hjælp af tankefeltterapi:

Stress

Traumer

Fobier

Angst

Selvskadende adfærd og selvmordstanker

PTSD

Skyldfølelse

Afhængighed

Samlivsproblemer

Psykiske smerter

Fysiske smerter

Spiseforstyrrelser

Koncentrationsproblemer

Tvangstanker/lidelser

Depression

Seksuelle problemer

Vrede/jalousi

Sorg og kærlighed sorg

…og mange flere.