Annonce

Astrologi og personlig udvikling

Astrologi og personlig udvikling

Astrologi kan være et rigtig godt værktøj for dig der ønsker at udvikle dig personligt. Det kan både være i forståelsen af én selv og også i det større billede i forhold til, hvordan vi mennesker er forskellige.

En af de største gaver, som astrologien giver os, er netop denne indsigt i, at livet er mangfoldigt, og at vi hver især er unikke og særlige. Der er ikke ét udtryk eller én form der er den rigtige og andre der er forkerte. Vi har hver vores personlighed og specielle konstellation.

Når man sætter sig ind i de tolv stjernetegn og begynder at forstå, hvordan de har hver deres energi og måde at udtrykke sig på, så forstår man også, hvordan vi mennesker er forskellige og har forskellige præferencer og måder at udfolde os på. Tegnene imellem er der sympatier og konfliktpunkter, men i bund og grund har vi alle sammen de tolv tegn inden i os, der er som oftest bare nogle af tegnene der får mere plads og udtryk end andre. Det, den viden om de tolv stjernetegn kan lære os, er at se ud over os selv og forstå, at livet leves og opleves meget anderledes afhængigt af hvem man er, og der er ikke noget tegn eller en bestemt form der er den rigtige.

Forstå dig selv

Det personlige horoskop kan i høj grad bruges til at forstå sig selv. Med viden om horoskopet kan man få en unik indsigt i, hvorfor man er som man er. Hvordan ens personlighed er sammensat og hvilket energier og præferencer man har. Man kan få sat ord på ens reaktionsmønstre, og hvorfor man gang på gang gentager sig selv, når nu man egentlig gerne vil gøre tingene anderledes. Der kan være rigtig mange aha oplevelser forbundet med at få tolket sit horoskop, fordi det giver én mulighed for at se sig selv udefra. Det gode er, at man også i horoskopet kan se de evner og ressourcer man har som person, og det gælder også dem, som man måske ikke selv tænker så bevidst på. Det kan være meget givtigt og konstruktivt at bruge horoskopet til at se på, hvordan man kan bruge sine gode evner og ressourcer til at håndtere de udfordringer man har. Sagt med andre ord kan man få en ”insider” viden om sig selv via horoskopet.

Forstå dit liv

Når man har fået tolket sit fødselshoroskop så er næste skridt sædvanligvis, at man får lavet et årshoroskop. Med et årshoroskop får man mulighed for at forstå, hvad der sker i horoskopet lige nu. Det giver en indsigt i hvilke livsområder der er i fokus og hvordan du påvirkes inden for disse områder. Nogle gange kan astrologer forudsige helt specifikke begivenheder, andre gange er det mere en energi som astrologen beskriver og ud fra denne beskrivelse kan man udlede, hvad det er der højst sandsynligt kommer til at ske.

Det interessante er, at det ikke står skrevet i horoskopet, hvilke valg du træffer. Så hvordan du håndterer den indflydelse og de begivenheder, der sker i dit liv, er op til dig, og her er det at den personlige udvikling er i spil. Med forståelsen for hvad der er der sker i dit liv, så kan du være langt bedre forberedt på det du oplever, og måske endda få en fornemmelse af hvad du kan lære af begivenhederne. Med denne viden har du også muligheden for at være mere bevidst omkring dine egne handlinger og valg. Hvis du bruger indsigten på denne måde, så tager du selv ansvar for dit liv og tager dermed også styring over horoskopet, og dermed er det dig der sidder med tøjlerne til dit liv.

Fordi man forstår astrologi, så betyder det ikke, at man automatisk er et udviklet menneske. Ligesom med alt andet, så kræver personlig udvikling, at man arbejder med sig selv, og det ikke kun på et mentalt og abstrakt plan. Der er brug for selvindsigt, erkendelser, visdom og øvelser for at komme frem til et ændret handlemønstre. At forandre sig er svært, det er ikke noget man lige gør med et snuptag.

Det første trin i forandringer er erkendelsen og forståelsen af én selv, og her er det at astrologi og horoskopet er et fantastisk værktøj, for det giver dig muligheden for at lære dig selv endnu bedre at kende.