7. hus

7. hus

Partnerskab og vores nære relationer ser vi i 7. hus som også er Descendanten (modsat Ascendanten). Det er vores ægtefælle og livspartner, og kortere kærlighedsforhold ses også her.

7. hus handler i høj grad om, hvordan vi knytter bånd til vores omverden. Det kan både være kærlighedsbånd og også nære partnerskaber omkring en virksomhed, eller et projekt af forskellig art, der er vigtigt for en. Det er via 7. hus at vi går ud og møder andre mennesker og ser vores omverden. Så hvordan vi oplever andre ses også her.

7. hus er også vores publikum og offentligheden. Det er ”de andre”, modparten. Tegn og planeter i 7. hus viser, hvordan vi går ind i mødet med andre, og vores evne til at relatere med folk der kommer helt tæt på. Typisk kan man også, ud fra bare tegnet på husspidsen, beskrive hvad det er for en type, personen søger som sin partner på længere sigt. Her spiller fornuft og praktiske forhold også ind, og det er ikke alene den fysiske tiltrækning der bestemmer.

7. hus står overfor 1. hus i horoskopet, og er dermed modsætningen og oppositionen til vores Ascendant og 1. hus. Dermed er der også spændinger og dynamik i forholdet mellem 1. og 7. hus. Folk der har flere planeter i disse to huse, og især i 7. hus, er typisk meget involveret med andre mennesker og har ligesom behov for dette ping-pong med andre for at mærke deres egen energi.

Konflikter med andre ses også i 7. hus. Det er vores åbenlyse ”fjender” og modstandere. I høj grad er det personen selv der definerer, hvilken rolle andre får lov til at spille i sit liv, og netop dette spænd af forskellige roller kan tolkes ud fra 7. hus.

I urhoroskopet har 7. hus hjemme i Vægten hvor Venus er hersker.