Astrologiske indflydelser

Astrologiske indflydelser

Alt liv på jorden er under indflydelse af de astrologiske energier. Solsystemet med planeter og stjernetegn er hele tiden omkring os, og dets konstellation er under konstant forandring. Billedet er aldrig ens, hvert øjeblik er unikt.

Det personlige horoskop opstilles for det tidspunkt et menneske er født (men det kan lige så vel være for en hund, en virksomhed eller et nyt projekt). Horoskopet bliver ligesom printet ind i det nye liv. Det er en konstellation som personen bærer med sig livet igennem, og som sammen med de øvrige brikker i livet (genetik, social arv, miljø, kultur m.m.) er med til at forme personens liv. Men samtidig med, at vi alle bærer rundt på hvert vores horoskop, så er vi også under indflydelse af astrologien her og nu. Planeternes positioner i tegn og indbyrdes aspekter er med til at præge livet hvert øjeblik for alle her på jorden.

Et eksempel

Hvis nu f.eks. Mars lige her og nu står i Vædderens tegn ude på himlen, så er det en tid, hvor der handles og ageres spontant og impulsivt. Der er fokus på konkurrencer og hvem kommer først eller er stærkest. Der udrettes meget, men det er måske ikke alt sammen lige vel gennemtænkt, for vigtigt er det, at gøre noget, og gerne noget nyt og uprøvet. Det er her nye projekter og tiltag skydes i gang med drive og gå på mod.

Og hvis så også, at Mars står i et aspekt til en anden planet, så går denne planet ind og påvirker Mars’ handlinger og måde at handle på, så billedet bliver lidt anderledes. F.eks. hvis Mars står i konjunktion med Uranus i Vædderen, så er der virkelig fuld knald på og ting skal gøres på en ny og anderledes måde. Der bliver gjort op med traditioner og gamle mønstre og magtstrukturerer afsløres og brydes. Er det derimod Neptun Mars danner et aspekt til, f.eks. et kvadrat, så er det en tid, hvor det er svært at gennemskue handlinger og deres konsekvenser. Folk blændes af andres initiativer og går enten naivt ind i uovervejede engagementer der kan ende skidt. Eller de gør det modsatte og afviser stort set alt, hvad der foreslås eller forsøges, for de tror ikke på noget og den sædvanlige energi og virkelyst mangler.

Planeterne danner hele tiden nye aspekter og konstellationer med hinanden, nogle er stærkere og varer i længere tid, mens andre er flygtige og kortvarige. På denne måde er billedet nyt hver eneste dag.

Hvordan hænger det sammen?

Men, hvordan spiller disse forskellige indflydelser sammen? Jo, de daglige astrologiske påvirkninger, de svarer lidt til vejret, som vi jo alle også godt ved påvirker os. Afhængigt af hvordan vi hver især har det, så er vi mere eller mindre påvirket af den aktuelle astrologiske indflydelse. Ligesom man på en sommerdag kan være i dårligt humør og ikke opdage at Solen skinner og træerne er sprunget ud, og omvendt på en vinterdag kan man være i så godt humør at tåge og mørke ikke bliver bemærket, således er det også med planeternes positioner. Der er dage, hvor vi er så optaget af det der foregår i vores liv (vores personlige horoskop) og har så travlt med det, at vi knap nok bemærker den aktuelle baggrundspåvirkning fra astrologien. Og så er der andre dage, hvor vi er langt mere påvirkelige og sensitive for den ydre påvirkning.

Personligt horoskop kontra her og nu

Som skrevet ovenfor, så har vi hver især vores eget personlige horoskop med dets unikke konstellationer. De daglige astrologiske indflydelser spiller i høj grad også sammen med vores personlige horoskop, således at de nutidige planetbevægelser på himlen påvirker os i forskellig grad i forhold til vores eget horoskop. Når f.eks. planeterne på himlen her og nu vandrer hen over det sted vores Sol står i fødselshoroskopet, så er det en tid, hvor vi i højere grad bliver påvirket af den aktuelle planet.

Når du læser de gratis horoskoper, som du kan se her på Horoskoper.net og i mange aviser og ugeblade, så er indflydelserne tolket ud fra hvert enkelt stjernetegn, hvilket selvfølgelig er mere specifikt end det helt overordnede billede, men samtidig langt fra så specifikt, som det kan blive når de tolkes ud fra dit personlige horoskop.

Går du til en astrolog eller køber et årshoroskop eller årstidshoroskop her på horoskoper.net, så er de astrologiske indflydelser tolket og prioriteret ud fra dit personlige horoskop, hvilket gør det langt mere præcist og specifikt.

De astrologiske indflydelser danner altså hele tiden et nyt og foranderligt billede, der påvirker os hver især individuelt. Det er en kompleks mængde af informationer der kan tolkes og vurderes, hvorfor uddannelsen til astrolog er lang. Men, det betyder ikke, at du ikke selv kan få noget ud af at studere de daglige astrologiske indflydelser og danne sig dine egne erfaringer med, hvordan du selv påvirkes af astrologien.

Dagens horoskop

Her på Horoskoper.net kan du tilmelde dig et dagligt horoskop som bliver sendt til dig på mail hver morgen. Her tolker vi de aktuelle astrologiske indflydelser set fra de tolv forskellige Stjernetegn. Du kan således hurtigt læse en linje om, hvordan astrologien påvirker lige netop dit stjernetegn i dag.