Livshistorie

Livshistorie

Når man går til en astrolog for at få tolket sit horoskop, vil man ofte inden da blive bedt om at sende en begivenhedsliste over de vigtigste begivenheder i ens liv. Denne liste bruger astrologen til at korrigere horoskopet. At skulle skrive denne liste og udvælge de vigtigste begivenheder i ens liv giver ofte stof til eftertanke, for hvad er egentlig min livshistorie?

Jo yngre man er, jo kortere bliver svaret på dette spørgsmål, hvilket giver sig selv. Det afgørende er ikke så meget længen af historien, men hvad det er for øjne man kigger med, når man skal fortælle sin egen historie.

Nogle mennesker kigger på de ydre faktuelle begivenheder og kan hurtigt remse op, hvornår de fik deres eksamen, hvilken dag de flyttede hjemmefra, bryllupsdatoen, børnefødsler, dødsfald m.m. Men for en astrolog er det ikke altid det mest interessante. Ikke fordi disse begivenheder ikke er vigtige, men fordi mange af dem er forudsigelige og sædvanlige i vores samfund. Det er altså begivenheder og en livshistorie som er forventelig. Der er f.eks. ikke noget usædvanligt ved at man får en eksamen efter 3 år i gymnasiet, eller at man er på en længere rejse i 18-20 års alderen, eller at man bliver gift et par år efter at man har mødt sin kæreste.

Det, astrologer i langt højere grad er interesseret i er den livshistorie, der fortæller om de store udsving i livet. Det er de tider, hvor livet virkelig har været markant, hvilket kan være på både godt og ondt. Det kan selvfølgelig godt være i forbindelse med at man får et barn, eller at man møder sit livs udkårne (i modsætning til bryllupsdatoen som ofte er fastsat ud fra nogle ydre hensyn), eller at der sker noget vigtigt i ens karriere. Men det kan også være en tid, hvor man f.eks. gennemgår en indre proces og dermed laver en ændring i ens liv der er mærkbar. Det kan være, at man begynder at sige fra i en specifik situation, at man tager et opgør med sin familie, eller den anden vej, at man åbner døren ind til sit hjerte, hvorefter parforholdet får en ny dimension.

Ofte ser man, at flere ting sker på samme tid. Forskellige vigtige livsområder er i spil på samme tid, og begivenheder man ikke selv er herre over spiller sig ud lige oven i hinanden. Det er langt fra usædvanligt at livet har intense perioder, hvor der virkelig er udsving, for derefter at have perioder uden de store op og ned ture.

Bevidsthed

Det interessante ved astrologien er, at den kan hjælpe os til at forstå og have bevidsthed om, hvad det er der sker i vores liv. Er horoskopet korrigeret, så kan en tolkning af progressive og transit-planeter give et ret præcist bud på hvilke livsområder der er i spil, og hvilken form for begivenheder der kan ventes.

Det er ikke alt der kan forudsiges 100 % af astrologien, for livet er mangfoldigt og det er ikke kun de astrologiske energier der påvirker os i vores liv. Men, det astrologien kan, er, at give os en bevidsthed om hvad det er for en energi der påvirker os her og nu. Dermed kan vi øge vores bevidsthed og træffe vores valg fra et oplyst grundlag. Når vi ved, hvad der er på spil, så kan vi bedre vælge, hvordan vi ønsker at håndtere disse udfordringer eller muligheder.

Horoskopet hjælper os til at få svar på spørgsmål så som: Er det nu jeg skal slå til og satse på at få opfyldt min drøm? Er det nu, at jeg skal acceptere livets konsekvenser og i stedet for at kæmpe imod og modsætte mig det der sker, så hellere se om ikke der kan komme noget godt ud af den nye forandrede situation? Med bevidstheden om, hvad det er der sker i vores liv, og ved at få et større perspektiv på os selv, har vi en bedre mulighed for at træffe valg og beslutninger der bringer os videre frem i livet.

Den ekstra oplysning vi også får i den astrologiske prognose er en tidsangivelse af, hvor lang tid tingene tager. Planeterne er i konstant bevægelse og interaktion, så de energier vi oplever på vores vej i livet er altid noget der kommer og går. For nogle kan det være rigtig konstruktivt at vide, hvor længe en foranderlig situation inden for et specifikt livsområde varer ved. For dermed kan man også vide, hvornår det er der skal handles, og hvor længe det er man f.eks. skal holde ud at være i limbo.

Retrospektivt

Når vi vælger at øge vores bevidsthed om vores livshistorie og de valg vi træffer, så kan det også være meget givtigt, at se sin egen historie retrospektivt og hvordan den spiller sig ud. Alle horoskoper er neutrale når man bare ser på dem. Vi kan ikke se, om dette er et godt eller dårligt menneske, om det er en person der træffer kloge og udviklende valg, eller om der er tale om én der ikke magter at gøre det der er godt for sig selv. Man kan se horoskoper der har mange hårde aspekter og personen lever et godt og lærerigt liv, og omvendt kan man se horoskoper med mange muligheder og talenter, hvor det ikke lykkedes for personen at få gjort brug af disse ressourcer.

Jo flere valg vi træffer i vores liv, eller undlader at træffe, jo mere kan vi forstå os selv og hvordan vi lever vores horoskop ud. Derfor giver det også altid mening at se sin egen historie, at få et perspektiv på sit liv, og se de mønstre og karaktertræk der går igen. Når denne indsigt kobles med astrologien og tolkningen af horoskopet, er det, at bevidstheden kan bruges til at forstå sig selv bedre og dermed udvikle sig personligt.