Korrektion af dit horoskop

Korrektion af dit horoskop

Hvornår er du egentlig født? Det er et spørgsmål der betyder rigtig meget for, hvordan dit horoskop ser ud. Bare få minutters forskel i fødselstidspunktet har en betydning i horoskopet. Korrektion af fødselshoroskopet betyder, at man via en metode finder frem til det præcise fødselstidspunkt og dermed det eksakte fødselshoroskop for en person. Dette er ikke nogen nem øvelse og der er på nuværende tidspunkt heller ikke opfundet et computerprogram der kan gøre det.

Hvorfor korrigere horoskopet?

Tiden spiller en væsentlig rolle i astrologi og når man lægger horoskoper. Solsystemet omkring os er i konstant bevægelse, det står aldrig stille, og er evigt foranderligt. Et horoskop for en person lægges for det tidspunkt, hvor personen er født, og her spiller det en stor rolle at få det præcise tidspunkt, for på bare fire minutter flytter MC sig 1 grad, og hvis vi siger 10 eller 15 minutter så kan der være aspekter og hus positioner der ændrer sig i horoskopet og giver personen et andet udtryk.

En anden grund til at korrigere et horoskop er, at tidspunktet også er meget vigtigt, når man laver en astrologisk prognose. Altså en beskrivelse af hvad der vil ske hvornår i livet, også kendt som et årshoroskop. De progressive planeter og akser bevæger sig ud fra koden 1 dag = 1 år, og her kan bare 4 minutters forskel i fødselstidspunktet betyde en forskel på et år i prognosen. Det at få en præcis astrologisk prognose er den væsentligste årsag til at folk vælger at få korrigeret deres horoskop.

Hvilket tidspunkt tæller?

Men hvornår er det så egentlig at vi er født? I Danmark har vi tradition for, i nyere tid, at jordemødrene er ret præcise i deres notering af fødselstidspunktet helt ned til minuttet. Tidligere blev tidspunktet noteret i intervaller af 5 minutter, og tilbage i den første del af det 20 århundrede var det i intervaller af 15 minutter. Der kunne der nemt være stor usikkerhed på det præcise tidspunkt, for mange steder gik urene heller ikke helt præcist.

Men igen, hvad er det præcise fødselstidspunkt? Er det når hovedet på barnet kommer frem? Er det når hele barnet er ude? Er det ved det første skrig? Eller er det når navlestrengen bliver klippet? Her kan der være stor uenighed om, hvad der er det præcise tidspunkt for fødslen, og mens nogle fødsler går meget hurtigt, er der også fødsler der går langsomt og hvor der godt kan gå noget tid fra hovedet kommer frem til navlestrengen er klippet. Denne usikkerhed på hvornår det er det præcise tidspunkt er også med til, at det giver mening at korrigere horoskopet.

Selve korrektionen

Når en person vil have sit horoskop korrigeret, så beder astrologen personen oplyse tidspunkter på vigtige begivenheder i personens liv. Det kan være fødsler, dødsfald, nyt arbejde, parforhold osv. I bund og grund er det ikke så vigtigt, hvad der er for begivenheder, det vigtige er, at det der er sket har haft stor betydning for personen. Når begivenhederne listes op, så skal de gerne tidsangives så præcist som muligt, og der skal også gerne følge en kort beskrivelse med af hvad der skete.

Det astrologen så gør, er at sammenholde horoskopet med begivenhederne ved at spole tiden frem og tilbage og se på planeternes bevægelser i forhold til fødselshoroskopet. Ud fra begivenhederne og deres tidspunkter findes det fødselstidspunkt der passer bedst for personen.

I og med at astrologen har brug for at få oplyst gerne 5-10 begivenheder, så kan det være svært for børn og unge at få korrigeret deres horoskop, da de simpelthen ikke har oplevet nok i livet til at kunne lave sådanne en begivenhedsliste.

Forskellige metode

Når man skal korrigere et horoskop, så er der to forskellige metoder der hovedsageligt bliver brugt i Danmark. Den ene metode er udviklet af den Tyske astrolog Kündig og er den metode der undervises i på astrologiskolen IC Instituttet.

Den anden metode har som sådan ikke et navn, men kaldes af nogle for ”Begivenheds korrektion” hvilket godt kan være lidt misvisende, da begge metoder bruger begivenheder fra personens liv.

I Kündigs metode er tesen, at det astrologiske fødselstidspunkt ikke nødvendigvis er præcist sammenfaldende med det fysiske tidspunkt for fødslen. Derfor kan man godt se horoskoper, hvor der kan være op til 30 minutters forskel eller mere på det oplyste fødselstidspunkt og så det tidspunkt astrologen finder frem til via korrektionen.

Kündig mente, at der skulle være en specifik konstellation mellem planeterne for at den astrologiske fødsel kan finde sted. Dette betyder, at når disse konstellationer er tilstede er horoskopet gældende og går i gang. Denne specifikke konstellation sker mange gange i døgnet, og astrologen bruger begivenhederne til at bedømme, hvilket af disse tidspunkter tæt på fødselstidspunktet der er det gældende for personen.

I den anden metode er man ikke bundet af at der skal være specifikke konstellationer på himlen og der er ikke en bagvedliggende tese. Her prøver astrologien sig simpelthen frem, og ved hjælp af de oplyste begivenheder sporer astrologen sig ind på det tidspunkt, der tæt på fødselstidspunktet, passer bedst med begivenhederne.

Blandt astrologer diskuteres det hvilken af metoderne der er den korrekte, hvilket synes at være svært at bestemme. Faktisk sker det ofte, at når to astrologer korrigerer det samme horoskop, men med hver sin metode, så kommer de alligevel frem til det samme tidspunkt.

Hvordan får du korrigeret dit horoskop

De fleste danske astrologer korrigerer horoskoper, faktisk er det normen, at de korrigerer horoskopet som en del af den første konsultation. Det er en tidskrævende opgave at lave en korrektion, hvilket er en af hovedårsagerne til at prisen for at få lagt et horoskop typisk er højere end priserne hos andre alternative rådgivere.