Ascendant – Hvad er min Ascendant? – Få svaret

Ascendant – Hvad er min Ascendant? – Få svaret

Ascendanten i horoskopet viser os, hvordan vi fremstår ud af til. Ascendanten er bestemt ud fra det specifikke tidspunkt og sted for fødslen, hvor ascendanten er det tegn der står i den østlige horisont i det præcise øjeblik.

Derfor er det vigtigt at kende det nøjagtige tidspunkt og sted for fødslen, for at man kan finde frem til ascendanten, for bare nogle få minutter kan betyde en forskel.

Ascendanten angiver starten af det 1. hus i horoskopet, og det er her mødet med andre mennesker og verden finder sted. Ascendanten og 1. hus er også vores krop og den måde vi udtrykker os på både via kropssprog, mimik og måden vi taler på. Dermed er det som oftest ascendanten, som vi ser først, når vi møder et nyt menneske, hvor Soltegnet ”gemmer” sig lidt under overfladen.

Ascendanten er døren fra en person og ud til den omgivende verden, og det er via den, at hele resten af horoskopet bliver spillet ud. Derfor er ascendanten meget vigtig i tolkningen af det personlige horoskop, og mange mennesker, der ved bare en smule om astrologi, har også fået undersøgt i hvilket tegn, de har deres ascendant.

Ascendanten: Et udtryk for hvordan andre oplever os

Ascendanten er altså vores udtryk og fysiske fremtoning.

Det pudsige er, at netop det, der er mest åbenlyst for andre, kan det være svært at være bevidst om for en selv. Det er langt fra altid, at folk er specielt bevidste om deres ascendant og den måde de virker på andre mennesker. Ofte ved de det godt og bliver alligevel overrasket når der sættes specifikke ord på.

Samspillet essentielt

Ascendant - Hvad er min Ascendant - Få svaret
Ascendant – Hvad er min Ascendant – Få svaret

Ascendanten står altid i et stjernetegn, og derfor hører man ofte folk sige f.eks. ”Jeg er Stenbuk, men har ascendanten i Fiskene”.

Samspillet mellem soltegnet og ascendanttegnet er vigtig. Nogle mennesker oplever at have ascendant og Solen i samme tegn, hvorfor de er meget harmoniske i den måde, de møder andre mennesker på, og den de er under overfladen. Men, for andre kan det være to meget forskellige tegn, som i eksemplet med Stenbukken og Fiskene. Her vil personen være meget målrettet og ansvarsbevidst på de indre planer, mens han/hun vil fremstå lagt mere fleksibel og sensitiv udadtil.

Folk der lærer denne person nærmere at kende, vil sige ”du er altså langt mere struktureret og punktlig, end man får indtryk af, når man møder dig første gang”.

Selvfølgelig kan der også være andre faktorer, der spiller ind når det kommer til ascendanten, og som må tages med i betragtningen. Ascendanten kan være i en konjunktion eller i et andet aspekt til en planet, hvilket vil dreje personens udtryksform i retning mod den specifikke planets kvaliteter, alt afhængig af aspektets natur og planetens position.

Ascendanten i de forskellige tegn

Vædderen
Folk med ascendanten i Vædderen er typisk meget dynamiske og impulsive i deres måde at møde andre mennesker på. De har meget fysisk energi og er generelt energiske og har et højt tempo. Der skal ske noget og disse mennesker vil gøre alt for ikke at komme til at kede sig. Vædder ascendanter er sjove og umiddelbare at være sammen med. Der sker altid noget i deres selskab, og de har ikke svært ved at møde nye mennesker. De er sjældent generte og går som oftest direkte ind i folk med en åben nysgerrighed. Disse mennesker er gode til at finde på nye ideer, og de handler gerne spontant på deres impulser. Sagen er nemlig den, at hvis ikke de gør noget med det samme, så er ret usandsynligt at de nogensinde gør noget, for i morgen er der en ny ide der trænger sig på, og de er videre på livets vej.

Folk med Vædderen på ascendanten har brug for at være i bevægelse og sidder sjældent ned i lang tid af gangen. Som børn er de meget aktive, og når de endelig slår sig ned går de ud som et lys. Bliver de holdt hen og skal vente på andre, bliver de typisk rastløse og kan blive irritable. Er de i en flok, er de gerne den der løber forrest og finder vejen.

Af de knap så flatterende kvaliteter kan der nævnes en stærk konkurrence trang, hvor de har behov for at vinde i både små og store ting, og det gælder med alle mennesker de møder på deres vej. De har et hurtigt temperament og kan let koge over og skælde deres omverden ud. Det kan knibe med nærværet over for andre mennesker, da de har svært ved at dvæle og fordybe sig i en samtale eller et emne i længere tid af gangen.

Vædder ascendanter har typisk en god selvtillid, men det kan kamme over i en arrogant og i værste fald uforskammet måde at tale til andre på.
Tyren

Folk med ascendanten i Tyrens tegn fremstår rolige og stabile i deres møde med andre mennesker. De tager en ting ad gangen, og skal som oftest have tid og ro omkring sig til deres gøremål.

Tyre ascendanter lytter til, hvad folk siger, og bruger deres sanser til at danne et helhedsindtryk af dem de møder på deres vej. De har sjældent travlt, og nyder i hvert fald når de ikke har travlt, men tager sig god tid til at være i nuet og fokusere på den situation, de er i lige nu.

Typisk er folk med Tyren på ascendanten mageligt anlagt, og holder af at mærke velvære med deres krop. De går efter velbehag og nydelse, og kan finde det på mange forskellige måder. De trives ikke i hektiske og hurtigt forandrende miljøer, men sætter pris på det genkendelige og vanlige. De holder af deres fastgroede vaner, og kan på den måde være meget traditionsbundne.

Ordet sød bliver tit brugt om disse mennesker. De er gode til at være opmærksomme på andre menneskers basale behov, og de henter gerne en ekstra pude, eller laver en særlig kop the, hvis det er det der er brug for. De evner at skabe en god og rar atmosfære omkring sig af hygge og nærvær. Hos Tyren er der tid til den lange samtale. Over for deres venner og partnere er de meget loyale, de holder fast i deres venskaber og nære relationer, og hænder det at noget går i stykker eller bliver brudt, så kan det være svært for dem at komme sig over tabet.

Af knap så positive ting kan det siges, at folk med Tyre ascendanten kan være nok så stædige og fikseret i deres egen opfattelse af hvad der sker omkring dem. De kan være ufleksible og kan have det rigtig svært, hvis deres planer og forventninger ikke bliver opfyldt. Det er ikke altid, at de helt fanger, hvad det er der sker under overfladen eller i dialogen mennesker imellem. De tager tingene for pålydende og kan derfor godt have svært ved at forstå andre menneskers oplevelser og betragtninger.

Tvillingen

Folk med Ascendanten i Tvillingerne er typisk meget dynamiske, hurtige og omskiftelige. Med dette tegne på Ascendanten er disse mennesker udadvendte og hurtige til at opfatte hvad der sker omkring dem.

Tvillingerne møder folk med en umiddelbarhed og nysgerrighed og stiller gerne mange spørgsmål. Snakken går livligt og der skiftes fra emne til emne i et tempo der kan gøre det svært for andre at følge med. Tilgangen til omverdenen er mental og baseret på de oplysninger og den viden der er tilgængelig. Der debatteres og diskuteres på livet løs, men det kan være svært at bevare fokus i samtalen.

Tvilling ascendanter er som oftest slanke, høje og fleksible i deres kropsbygning og kropssprog. De er atletiske og hurtige i deres bevægelser. De har som regel altid en plan og er på vej fra et sted til et andet. Fysisk er deres udholdenhed ikke så stærk, men de er hurtige til at komme på benene igen, hvis de er blevet lagt ned. Fleksibiliteten er deres styrke, og de evner at begå sig rigtig godt i foranderlige situationer, de danner sig hurtigt et overblik og kan straks lægge en ny plan og tage aktion.

Disse mennesker har gerne et stort netværk og kender mange forskellige mennesker. De er gode til både at bruge og pleje deres kontakter. De elsker at mødes med folk og udveksle informationer på alle niveauer. De har altid en finger på pulsen og ved hvad der sker ude blandt folk.

Nogle siger, at Tvillinge ascendanten kan virke overfladisk og utålmodig. Måske skyldes det at de ikke trives med at fordybe sig og være på det samme sted i lang tid af gangen. De bliver til tider også beskyldt for at sladre om andre og for ikke at have en grænse for deres nysgerrighed. De er ikke altid så opmærksomme på den eller dem der er i deres nærvær, fordi de i stedet har travlt med at snakke om lige netop dem der ikke er tilstede.

Krebsen

Folk der har Krebsen på ascendanten er sensitive og fintfølende. De er rigtig gode til at fornemme andre mennesker og kan bruge deres medmenneskelige intuition i deres møde med andre. Det er søde og rare mennesker der gør sig ekstra umage, for at folk skal føle sig velkomne i deres selskab. De kan godt lide at samle mennesker omkring sig, men gør det på en stille og indirekte måde, hvor de tager initiativ, men ikke gør noget ståhej af det.

Disse mennesker bryder sig ikke om at være midtpunkt i en forsamling, men dermed ikke sagt at de ikke holder af at blive bekræftet for deres evne til at omgås andre. De er hjælpsomme og opmærksomme på folk i nød, og i et socialt selskab går de gerne hen til dén der står for sig selv hjørnet og ser ud til at være udenfor. De lader sig ikke blindt imponere af smart tøj og dyre ting, i stedet søger de efter den menneskelige substans og oprigtighed, for det respekterer de.

Krebse ascendanter kan være styrende og dominerende på deres egen stille måde. Derfor bryder de sig heller ikke om pludselige forandringer. De holder af det kendte og vanlige, og skal have tid til at omstille sig, hvis der sker ændringer. De elsker traditioner og holder fast i dem, hvad end det er i de små ting i hverdagen eller i de større højtider.

Nogle vil hævde at disse mennesker kan være nærtagende og lette at fornærme. De er meget sensitive og ømtålelige overfor, hvordan de oplever, at andre behandler dem. De er ikke altid så gode til at tale lige ud af posen, men pakker tingene grundigt ind, og i nogle tilfælde er det til uigenkendelighed. De husker enhver fornærmelse som en elefant, og de går sjældent tilbage til en person de først har været på kant med. Under overfladen kan de være ret så dominerende og på en dårlig dag kan de holde stædigt fast på deres planer og ideer uden at være lydhøre over for sund fornuft fra andre.

Løven

Løve ascendanter er typisk umiddelbare og ligefremme i deres møde med andre mennesker. De udstråler selvtillid og styrke.

Disse mennesker er kendt for gerne at ville være i centrum for opmærksomhed. De er ikke bange for at blive set og bemærket, og har ofte karisma og udstråling til at fylde godt i andre menneskers selskab. De er livsnydere og holder meget af socialt selskabelighed og siger sjældent nej til en invitation. Faktisk er det sådanne med Løve ascendanter, at de har et behov for at føle sig set og bekræftet af deres omgivelser.

Det værste man kan gøre over for disse mennesker, er derfor at ignorere dem. De lever til dels af den energi, de kan få af deres publikum, så det er vigtigt for dem at få deres ”scenetid”, og det er ligegyldigt om det er i en skurvogn eller på national teatret.De gør en ære i at udstråle styrke. Og netop deres styrke bruger de gerne til at hjælpe og støtte andre mennesker. Ser de en person i nød, er de ofte meget villige til at give en hånd og tage personen under deres vinger. Dermed ser man også ofte, at Løve ascendanter har mange venner og bekendte, som de yder støtte og opbakning til på mange forskellige måder.

Løve-ascendanter er genkendelige på deres prangende ydre. En stor hårpragt der får lov til at fylde og smart og originalt tøj som gør, at de skiller sig ud fra mængden. Når de går på gaden, er de ikke bange for at tiltale fremmede, og hvis de går alene ud blandt andre går der ikke længe, før de har skabt kontakt og selskabeligheden blomstrer omkring dem.

Nogle beskylder Løve-ascendanter for at blive dominante og herskeyge. Disse mennesker vil kæmpe for deres position, og til tider kan det være svært for dem at se, hvornår kampen er slut. De kan være meget stædige og fastlåste i deres egen måde at gøre tingene på, men går man til dem med oprigtighed og ærlighed, så lader de stort set altid paraderne falde, for det er værdier, de selv sætter stor pris på.

Jomfruen

Folk med ascendanten i Jomfruen sætter en ære i at have styr på detaljerne. Det betyder ikke, at de altid har det, men at de gør, hvad de kan for at se ud som om.

Disse mennesker er meget analyserende og opmærksomme i deres møde med andre. De ser alle de små detaljer, og er selv meget bevidste om, hvad det er for et udtryk, de sender ud. De vælger nøje deres tøjs sammensætning og stil, for det er vigtigt for dem, at det passer til det udtryk, de vil have for deres personlighed.

Jomfru ascendanter er ofte slanke og pæne mennesker, der er gode til at begå sig i selv meget forskellige sociale sammenhænge.

For Jomfru ascendanter er det vigtigt at gøre et godt indtryk på andre. Disse mennesker gør sig stor umage med at være på den rigtige måde i forhold til deres eget værdisæt. De ønsker at opføre sig ordentligt og er som regel altid imødekommende og behagelige i mødet med andre. De er som udgangspunkt ret rummelige, og der skal meget til før de over for en anden person udtrykker deres kritik. Det er ikke ens betydende med at de er enige med andre og ikke har deres egen mening, for det har de skam, de lufter den bare ikke i alle sammenhænge.

Kommer du ind under overfladen på dette menneske, så ser du at der ligger en verden bagved, som man ikke får et kig på udefra. Ofte er disse mennesker meget interesseret i kreative og kunstner typer, fordi de netop repræsenterer den uorden og de kaos, de ikke selv kan leve i. Som ofte så får de en stærk trang til at rydde op og systematisere når de ser noget der roder, og det hvad end det er helt praktisk og konkret, eller det er i mødet med en anden person.

Deres analytiske evne er stærk og dominant, hvilket også betyder at de for nogle kan virke lidt distancerende og fraværende. De lader sig ikke overvælde af emotionelle følelser i en given situation, men forsøger altid at finde logikken og hvad der er ret og rimeligt. Dette kan godt give dem et skær af ophøjet arrogance, men det er langt fra det de ønsker. Faktisk ser de det ofte som deres opgave at tjene og støtte andre.

Vægten

Vægt ascendanter er rigtig gode til at fortrylle andre med deres charme. Disse mennesker er sædvanligvis meget søde, rare og imødekommende over for andre. De går lige ind i folk med træsko på, og er sjældent hæmmet af generthed. De er meget glade for livets kønne sider, og er derfor romantiske og generelt optaget af kunst og design. De ser som regel altid godt ud, og har gjort sig umage med deres påklædning og stil, og det uden at de nødvendigvis føler sig låst fast i et perfekt ydre.

Disse mennesker forsvarer de svage i samfundet og er ofte meget socialistiske i deres holdninger. De er utroligt rummelige i deres menneskesyn og har tit venskaber og kontakt med folk fra meget forskellige baggrunde.

I en hver gruppe er det et plus at have en Vægt ascendant med, for de forstår at skabe sammenhængskraft og inkludere alle i samværet. De hader konflikter, og er ofte dem der gør alt hvad der gøres kan for at bilægge stridigheder. Bliver de bedt om at vælge side, forsøger de allerhelst at flygte snarere end at tage parti. På samme måde kan det også være svært for dem at træffe et valg. De er nysgerrige på livet og vil gerne prøve alt, hvad der er sjovt og rart, derfor kan det være rigtig svært for det at gå glip af noget. Det sætter dem til tider i en svær situation, for de kan jo ikke være flere steder på en gang.

Vægt ascendanter beskyldes til tider for at være overfladiske, fordi de hele tiden har travlt med hvad der nu skal ske. De kan have svært ved at fokusere på nuet og bare nyde den situation, de befinder sig i. Mange mennesker synes godt om disse folk, men det kan være en udfordring at opnå den nære og personlige kontakt med dem, fordi de hele tiden også tænker på alt muligt andet, og de sjældent kommer med klare udmeldinger når det kommer til deres holdning og ståsted i en given problemstilling.

Skorpionen

Folk med Skorpion ascendanter er typisk lidt tilbagetrukket og reserveret i deres første møde med andre mennesker. De er meget observerende og lyttende, og skal tit lige se en situation an, før de selv åbner op og deltager aktivt. Disse mennesker er meget sensitive og fintfølende. Deres antenner er meget skarpe og de fornemmer og føler de ting der foregår under overfladen. De er hurtige til at forstå hvilken sindsstemning andre mennesker er i, og de mærker f.eks. klart misstemninger og underliggende konflikter. Nogle kan derfor også opfatte dem som skrøbelige og nærtagende, hvilket de ikke nødvendigvis er, de opfatter bare meget mere af følelsernes verden, end mange andre gør.

Med denne sensitivitet kan disse mennesker være meget indfølende og sympatiske. De ønsker som oftest at tale om det der er virkeligt og aktuelt, frem for overfladisk sludder. De tier hellere stille frem for at sige noget uden mening. Dermed kan de ofte gennemskue når folk lyver eller forsøger at foregive noget andet end det, der er sandheden. De vægter ærlighed og oprigtighed højt, og netop disse værdier er vigtige, når de vælger deres venner og partnere.

Disse mennesker kan være meget tiltrækkende med deres lidt tilbageholdte energi. Der er ligesom et mystisk og dragende skær over dem. De udstråler en inderlighed og dybde, der for nogle er meget betagende, mens andre opfatter deres udstråling og facon som dominerende og føler sig skræmt væk.

Skorpion ascendanter er kendt for at sige deres mening, og til tider kan det være meget direkte og konfronterende for andre. Føler de sig trådt på og krænkede, så glemmer de det aldrig, for tilgivelse er ikke noget der falder dem naturligt. Nogle af dem går også så langt som at bære nag og søge hævn, og her kan de vente i årevis på at den rigtige chance for at give igen opstår.

Skytten

Skytte ascendanter er sædvanligvis nogle meget interessante mennesker at møde. De er meget snaksaglige og imødekommende og har derfor let ved at falde i snak med andre mennesker, hvor end de møder dem. De er meget nysgerrige på alle områder af livet, og er derfor generelt godt informeret om nyheder og verdens begivenheder. De elsker at debattere og diskutere, og selvom de taler meget, så er de generelt også interesseret i, hvordan livet anskues af andre.

Folk med ascendanten i Skytten taler gerne om rejser og fremmede lande. De er fascineret af hvordan livet leves i sin mangfoldighed, og elsker at møde folk fra andre kulturer. Om de rent faktisk selv rejser ud og ser noget af den store verden er langt fra givet, for nogle er det nok bare at søge viden i bøger og på nettet.

Der er meget energi i disse mennesker, og de virker for nogle som noget af en mundfuld at rumme. De er dynamiske og bliver sjældent ved den samme ting længe af gangen. De gruer for rutiner og faste mønstre, og søger gerne afveksling og forandringer. I deres udtryk er de meget omskiftelige. Deres garderobe er på ingen måde domineret af en enkelt stil, men snarere af mange sammensætninger og gerne tøj fra forskellige kulturer. I et socialt selskab er de er gode til at se den sammenhæng, de befinder sig i, og kan begå sig med både høj og lav.

De bliver til tider kritiseret for at være for idealistiske og overfladiske i deres måde at møde andre mennesker på. Det kan knibe med nærværet og roen omkring dem, og for folk der måske har brug for opmærksomhed i en svær situation, kan det være svært at trænge igennem til dem. Mens deres hjerte brænder for de store mærkesager i livet, så kan det ske, at de glemmer at yde omsorg i hverdagen for dem, som står dem nærmest.

Stenbukken

Folk med Stenbukke Ascendant er typisk meget præsentable og ordentlige i deres udtryk. De sætter en ære i at være troværdige og tillidsfulde. Disse mennesker indgyder en naturlig respekt hos andre, i og med at de har en rolig og fattet facon der efterlader et indtryk af, at de har styr på det hele. Der er et konservativt træk over dem, hvor de ofte går klædt i en klassisk og afdæmpet stil, og på ingen måde ønsker at gøre noget sprudlende væsen af sig.

De holder af at tage ansvar og opgaver på sig, og i sociale sammenhænge er de dem der får tingene til at glide. De kan strukturere, planlægge og dele opgaver ud, og er skam heller ikke bange for selv at smøge ærmerne op og tage fat. De holder af at følge deres plan, og trives ikke godt med forandringer eller uforudsigelighed. Dermed er de også gode til at få gjort de ting, de sætter sig for og få opgaver ført ud i livet.
Der er en alvorlighed der går med dem, der også gør at andre finder dem meget pålidelige. De afskyr dovenskab og ugidelighed, og sætter en ære i at blive belønnet for deres indsats og ikke mere end det. De ønsker således ikke at tage æren fra andre, mens de samtidig er meget bevidste om deres eget værd. Bliver de udfordret i en konflikt, så står de stærkt på deres synspunkter, og der kan de være svære at hamle op med.

Deres facon kan godt blive lige lovlig autoritær, og for nogle kan det ende ovre i en bedrevidenhed og arrogance. Men, når de kommer under pres, så hænder det at facaden krakelerer for disse mennesker og pludselig kan de ikke længere bevare det rolige ydre. Og så er det at de kan fremstå helt anderledes og det kan være noget af en overraskelse for andre, hvad det er, de gemmer på under overfladen.

Vandbæreren

Folk født med Vandbærer ascendant er dem der ikke er bange for at skille sig ud fra mængden. De går ofte klædt i tøj og gevandter der er originale og anderledes og de følger på ingen måde den gængse mode. De går mod strømmen og er heller ikke bange for at sige deres mening om livets mange facetter. Og det de mener er som oftest noget der kan udfordre andre på deres holdninger.

Men, selvom disse mennesker på den ene side er står for sig selv og ikke vil følge strømmen, så er de samtidig også meget venlige og imødekommende. De er generelt interesseret i andre mennesker, og er fordomsfri og rummelige. De sætter en ære i at kunne møde alle folk med ligeværd og respekt, og det er ligegyldigt om det er kongehuset eller de hjemløse. De er gode til at skabe kontakter og har sædvanligvis et stort socialt netværk. De er meget talende og kan hurtigt gå fra et emne til et andet, hvilket gør, at det kan være udfordrende for andre at følge dem.

Til tider taler de også så meget, at snakken med dem kan synes mere som en monolog end en dialog.

Stædighed er en af de beskrivelser, der ofte bruges om dem, og det kan være på både godt og ondt. De kan sidde urokkeligt fast i en holdning eller mening, og have svært ved at rykke sig, da det for dem føles som at tabe ansigt. På den anden side, så har de viljestyrke til at håndtere modstand og uenighed. De lader sig ikke kue af autoriteter eller folk højt på strå. Faktisk holder de nærmest af at sætte sig op mod autoriteter, hvilket dog kan give dem nogle udfordringer undervejs i livet. På en arbejdsplads kan de have svært ved at indordne sig de uudtalte normer og regler der gælder, hvorfor de også tit trives bedst med at være freelancere eller selvstændige.

Fiskene

Folk med Fiskene på ascendanten er meget sensitive og fintfølende. De er uhyre gode til at opfange og forstå de små signaler og stemninger som andre slet ikke bemærker. I deres møde med omverdenen er de afventende og lyttende. De har ikke travlt med at imponere og overbevise andre om noget, tværtimod så vil de hellere høre, hvad andre har at sige. Dermed skal man ikke gøre den fejl at tro, at de ikke danner deres egen mening, for det gør de, men de har ikke nødvendigvis behov for at ytre den.

En af de store ressourcer, disse mennesker har, er deres fleksibilitet og evne til at se den større sammenhæng i alle af livets situationer. De er på ingen måde fordømmende over for andre, de møder på deres vej, for de bærer en for dem naturlig ydmyghed i ikke på forhånd at vide, hvad andres situation er. Deres forståelse for andre er stor og de er generelt generøse med deres medfølelse og støtte.

Noget af det der kan irritere andre ved disse mennesker er, at de sjældent er specifikke og konkrete i deres udtalelser. De kan have en tendens til at væve og køre i cirkler, frem for at sige direkte hvad de mener. For dem er det bare sjældent, at noget er klart og entydigt. De ser livets kompleksitet og mangfoldighed, og kan have rigtig svært ved at skille tingene ad. Derfor kan det også knibe med at træffe beslutninger og få dem ført ud i livet.

De er typisk meget kreative og elsker kunst og kultur. I deres smag er de meget selektive, for de reagerer meget stærkt på den stemning eller energi der følger med f.eks. et kunstværk. De søger harmoni og fred, men kan have rigtig svært ved at finde det i denne fortravlede verden. I deres eget praktiske liv kan de være ret kaotiske og have svært ved at strukturere deres hverdag. Igen så er det deres fleksibilitet, for i bund og grund ønsker de at gå med strømmen og mærke deres vej frem, hvilket bare ikke altid harmonerer med vores nutidige samfund.