Astrologiske Energier: Lær hvorfor de påvirker vores liv

Astrologiske Energier: Lær hvorfor de påvirker vores liv

Præcis hvordan astrologien fungerer er en gåde, for hvordan er det, at planeter der er så langt væk fra os, kan påvirke vores liv i den grad de gør?

Dette er et spørgsmål, som alle kritikkere stiller astrologer, og faktisk er det også et spørgsmål, de fleste astrologer stiller sig selv. Og der er ikke noget klart og tydeligt svar, astrologien er ikke videnskabeligt bevist, den kan ikke måles og vejes – endnu.

Det korte svar på dette spørgsmål er ”energi”. Der er energi i os og omkring os hele tiden. Der er den fysiske i form af f.eks. varme, bevægelse eller elektricitet, og der er de mere fine af slagsen, så som stemninger og fornemmelser. I bund og grund så udgiver alt her i verden en udstråling og dermed en energi. Nogle energier er mere kraftfulde end andre, og nogle kan måles og beregnes, mens andre ikke kan. Og dog er vi sjældent i tvivl, når vi møder en person, der er virkelig vred, det kan vi godt fornemme, men det er ikke noget der nødvendigvis kan måles.

De astrologiske energier er så fine, at de ikke kan måles med fysiske instrumenter. Men, der er et instrument, som vi kan måle dem med, og det er vores krop og sind. Vi mennesker kan mærke og føle de astrologiske energier, og jo mere bevidst vi arbejder på at fornemme disse energier, jo bedre lærer vi dem at kende, og dermed kan vi skille dem fra hinanden og forstå dem mere klart.

Alle de astrologiske energier fra tegn, planeter, huse, aspekter osv. er tilstede hele tiden omkring os i forskellige kombinationer. Det er ikke sådanne, at en planet pludselig holder op med at udsende sin energi, den er konstant og vedvarende. Men, mønstret af de samlede energi er forskelligt og under konstant forandring. Derfor giver det mening for folk, der vil studere astrologi, at arbejde mere specifikt på at forstå og kende disse forskellige energier fra hinanden.

Energiarbejdet

De fleste astrologistuderende begynder med at læse en bog eller gå på et kursus, og dermed får de en masse viden om astrologi. På et tidspunkt begynder energiarbejdet og det handler om at erkende og få indsigt i astrologien. Energiarbejdet kan tage mange former, man kan noget nær sige, at hver person har sin måde at gøre det på.

Kort fortalt så handler det om at fokusere og tune ind på f.eks. en planets energi i sådanne en grad, at man selv kan føle og mærke den. For nogle er dette lettere end for andre, og jo mere man forsøger sig frem med forskellige metoder og øver sig, jo bedre bliver man til det.

Energiarbejdet går ud på at lære de forskellige energier at kende hver for sig, således at man kan mærke Mars’ kræfter eller Venus’ udstråling, og med tiden også fornemme, hvordan de forskellige tegn påvirker planeternes energi, således at de udtrykker sig forskelligt fra tegn til tegn. Det er jo det, man kan læse om i astrologibøgerne, men det giver en helt anden dybde i forståelsen, når man selv har mærket, fornemmet og følt det.

Det er i energiarbejdet at astrologien bliver meget ”alternativ”, for dette er ikke noget, der er bevist videnskabeligt eller som kan måles eller vejes. Her er ikke et facit, men en oplevelse som er unik. Ofte finder folk en glæde i at mødes og lave dette energiarbejde sammen, for så at diskutere og dele deres indtryk og oplevelser. Metoderne i energiarbejdet er mange, det kan være meditationer, observeringer, intuitive tolkninger, astrodramaer (hvor personer spiller planeterne i et horoskop) osv. Og her er det rigtig godt altid at stille spørgsmålstegn ved sine observationer, indtil der er tilstrækkeligt mange af dem til at tegne et tydeligt billede.

Hvis man fordyber sig i dette energi arbejde med de forskellige astrologiske faktorer, så vil man stille og roligt få en langt dybere indsigt i astrologien, og det bliver mere tydeligt, hvordan energierne udspiller sig sammen og danner et horoskop. Dermed bliver ens evne til at tolke horoskoper også langt mere nuanceret og præcis.