Fast energi

Fast energi

Naturen af den faste energi ligger i navnet. Her holdes der fast på det der er. Vedholdenhed er en dyd og målet er at bevare alt det der har værdi.

Mennesker med meget fast energi holder af at bevare det der er kendt. De trives på ingen måde med forandringer eller nye tiltag, men vil langt hellere nyde det, de allerede kender til. Disse mennesker holder historien i live og er med til at huske os alle på, hvor vi kommer fra, og hvem vi er.

Man kan sige at disse mennesker er konservative, ikke sådan parti-politisk, men i form af at ville holde på de gode gamle værdier. ”Vi gør som vi plejer” synes at være et motto.

 

Samfundets støtte

Denne faste tilgang til livet kan være ret så udfordret i vores moderne tider, men man skal ikke undervurdere, hvad den faste energi betyder for vores liv og samvær.

Det faste sørger for, at der er mad på bordet, at der er hentet forplejninger og tænkt på morgendagens behov. Det er de faste mennesker der sørger for at samfundets hjul ruller og at der holdes øje med at alt går som det skal.

Uden den faste energi ville mange af de ting, vi tager for givet i hverdagen, stoppe og vi vil stå overfor et kaos.

Faste mennesker gør sjældent et stort ståhej ud af dem selv. De trives godt med at arbejde i fred og ro på det, de synes er vigtigt. Dette er mennesker der med tiden får en fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste. Stædighed i form af vedholdenhed er en stærk kvalitet for en fast person. Hvis personen har sat sig noget for øje, så bliver han eller hun ved med at forfølge sit mål indtil det er nået.

Således kan faste personer også have ambitioner og nå ret så langt. Den faste leder er konsekvent og holder sig til hvordan man plejer at gøre tingene i virksomheden/organisationen. Faste ledere finder man typisk i gamle virksomheder som er familie ejet eller har en lang tradition med deres specifikke kendetegn. De er autoritære i deres ledelsesstil og samtidig også meget bevidste om deres ansvar overfor deres medarbejdere og andre interessenter.

 

Styrker og svagheder

Styrken i den faste energi er, at ting bliver ført ud i livet. Der bliver skabt resultater.

Problemet kan være at få sat noget nyt i gang, eller at få tilrettet sig til en forandret situation, for der kommer det faste til kort. Faste mennesker trives meget dårligt med forandringer, og vil helst bare gerne gøre som planlagt.

Loyalitet og ansvarlighed er stærke dyder i den faste energi. Her holder man ved og går hele vejen. Der sættes en ære i ikke at give op, men at stå ved sit ord eller sin forpligtelse. Faste mennesker har det godt med rutiner, gentagelser og det de allerede kender godt. De sætter stor pris på at genopleve et kært minde, og kan f.eks. holde ferie det samme sted år efter år.

Den faste energi er meget selvstændig og lader sig ikke let påvirke udefra. Disse folk lader sig ikke styre af hvad der er in eller moderne lige nu, de finder deres egen smag eller mening og holder fast i den. På den måde evner de faktisk også at gå deres egen vej og på stædig vis holde sig på den.

De faste tegn er Tyren, Løven, Skorpionen og Vandbæreren.