Tolkning af horoskopet: Muligheder og udfordringer

Tolkning af horoskopet: Muligheder og udfordringer

Mange mennesker er i denne tid holdt op med at snakke om problemer for i stedet at tale om udfordringer. Ideen om den hårde skæbne og den umulige opgave er blevet erstattet af tanken om en livsopgave og om prøvelser der skal overvindes og erfares. I det hele taget er vi i dag meget mere bevidste om vores egen betydning for vores livsbane, og på den måde tager vi langt mere ansvar for vores eget liv og skæbne.

I den astrologi der blev praktiseret tilbage i middelalderen, var der en klar skelnen mellem de gode og de dårlige indflydelser i horoskopet. Jupiter var lykke-planeten mens Saturn var den onde der varslede dårligdom. Trigonerne og sekstilerne var de gode aspekter (de grønne streger i horoskopet) mens kvadratet og oppositionen var de skidte aspekter (de røde streger). Denne opdeling i godt og skidt støder man stadig på rundt omkring i astrologien, men de fleste astrologer har dog lagt den fra sig, og har i stedet tillagt sig en langt højere grad af konstruktiv og positiv tilgang til tolkningen af de forskellige dele af horoskopet.

Vi mennesker er i dag, i langt højre grad, i stand til at påvirke vores eget liv og muligheder i forhold til, hvad man var for bare 50 år siden, for ikke at tale om hvis vi går 100 år tilbage. Dengang var den familie og det miljø, man blev født ind i, afgørende for hvilket liv man kunne forvente at leve. Var ens far bager, så var det højst sandsynligt, at man selv blev bager. Var ens forældre fattige, så var det stort set umuligt at rejse sig og selv komme ud af fattigdommen. I dag er vi stadig i høj grad påvirket af den miljømæssige arv, men vores muligheder for at træde ”ud af sporet” og vælge vores egen vej er langt større end de tidligere har været. Dermed kan vi også sige, at vores muligheder for at udvikle os og bruge vores horoskop konstruktivt er langt større.

Horoskoptolkning i dag

I dag tolker de fleste astrologer derfor også horoskoper med en anden synsvinkel end man gjorde tidligere. Hvor man før ville kende sin skæbne, så handler det i dag i langt højere grad om at se sine ressourcer og muligheder og forstå de udfordringer, vi hver især har.

Så de røde streger i horoskopet (Kvadrat og opposition aspekter) behøver således ikke altid at være et tegn på problemer, men måske snare en udfordring i livet, som der skal arbejdes med. Har vi ingen udfordringer er det svært at udvikle os, så for mange er disse udfordringer værdsatte og rent faktisk givende.

Uden prøvelser bliver livet ensformigt og kedeligt og man ender med at stå i stampe. Nogle siger sågar, at en udfordring der er accepteret og arbejdet med, kan ende med at blive en stærk ressource i livet. Erkendelsen og indsigten er altid langt større, når man har kæmpet for at opnå en evne eller en kapacitet, end når det er noget man bare har kunnet fra starten af.

De to yderligheder

Og på samme måde betyder det heller ikke, at man har et dårligt liv, hvis der er mange røde streger i horoskopet, eller at en planet f.eks. som Saturn står tæt på Solen. Det kan nemlig betyde, at livet er intenst, dynamisk og fuld af opgaver der skal løses. Med en positiv og konstruktiv indstilling, kan en person med mange spændinger i horoskopet drive det vidt og leve et berigende liv.

På samme måde kan det også være en udfordring, hvis der ikke er spændinger eller kun ganske få, i horoskopet. Så kan det være svært at finde gå på mod og lyst til at udrette noget, for det hele går jo meget godt, når bare jeg ligger her i min hængekøje. Dette er selvfølgelig lidt karikeret sagt, men i et let liv, hvor alt bare går lidt af sig selv, kan det være en udfordring at finde glæde og værdsættelse og rent faktisk sætte sig selv i spil.

Synsvinkel

I bund og grund handler horoskoptolkningen om øjnene der ser. Ser man det halvt fyldte glas eller det halvt tomme. Eller kan man få øje på vekselvirkningen mellem fyldt og tomt og se, hvordan livet er en leg mellem mange forskellige former for yderligheder. De prøvelser vi udsættes for i livet, hvad end det er tab, sorg, afsavn, konflikter, modstand osv. kan ende med at blive vores største gaver.

Det er ikke altid let at finde den rette vej, at forstå hvordan man kommer ovenpå igen efter f.eks. en sorg, men selv i sorgen er der noget smukt, og efter sorgen kan vi som mennesker rejse os og vælge at tage imod livet igen med et endnu stærkere sind end før.