Skæbne versus fri vilje

Skæbne versus fri vilje

Hvad er det, der bestemmer over vores liv?

Er det horoskopet og de astrologiske indflydelser der bestemmer vores skæbne? Er det guderne for oven? Er det karma fra tidligere liv?

Eller er det i bund og grund tilfældigt, alt hvad der sker i vores liv?

Denne diskussion om skæbne kontra fri vilje har floreret i mange kredse i mange år.

Tilbage i middelalderen var religionen meget dominant, og der mente man, at Gud havde bestemt vores liv og skæbne. Der var ikke meget, der var overladt til menig mand at bestemme selv. Og tillod man sig at udfordre sin skæbne fik det ofte store konsekvenser og fatale følger. Den gang blev astrologien brugt som et orakel til at forudsige skæbnen, og med det mente man, at man måtte acceptere sit lod her i tilværelsen.

I de fleste religioner er der et skæbne-begreb, der definerer vores individuelle livsforløb som fastsat af en højere gud eller magt. Nogle angiver, at der er ting der kan gøres, mantraer der kan synges, gaver der kan ofres, for at få guderne til at ændre denne fastsatte løbebane, men i bund og grund er det ude af menneskets hænder, at bestemme over sin egen skæbne.

I østen har de karma-begrebet. Det går helt simpelt beskrevet ud på, at hvad du gør mod andre gør andre mod dig. Du, så at sige, høster, hvad du sår. Her er der ikke fri vilje til at gøre hvad som helst, for alt kommer tilbage som en boomerang, og det kan være i dette liv eller i et senere liv.

Skaber du mistrivsel for andre, så vil andre skabe mistrivsel for dig. Giver du kærlighed, vil du modtage kærlighed. Dermed er det en god ”forretning” at være et godt menneske.

I vores tid og del af verden, med den videnskabelige udvikling, er det efterhånden de færreste der accepterer, at deres skæbne skulle være forudbestemt. Mange mennesker føler sig grundlæggende frie til at gøre, hvad de ønsker og dermed forme deres eget liv. Og nogle har sågar den holdning, at de kan gøre hvad som helst, uden at det vil få konsekvenser for dem, hvilket jo ikke altid er sandheden i vores samfund.

Så umiddelbart ser begreberne skæbne og fri vilje til at stå overfor hinanden som hver sin yderlighed. Men, behøver man at gå til yderlighederne, eller findes der et sted midt i mellem, hvor man kan finde en mening med sit liv?

Den moderne astrologi

Astrologien har mange former og udtryk, men det er generelt for den moderne astrologi, at horoskopet tolkes ud fra tanken om muligheder og ressourcer. Hvad er det vi har at trække på? Hvad er talenterne? Hvor er udfordringerne og hvordan arbejder vi bedst med dem? Vi bruger således ikke astrologien som et orakel, der kan forudsige skæbnen.

I vores tid er vores liv meget anderledes end det har været tidligere her på jorden. Vores muligheder, i hvert fald i den vestlige verden, er større og friere. Vi kan så at sige bestemme vores egen skæbne ved at arbejde hårdt og målrettet på at opnå vores mål og ønsker. Mange mennesker oplever, at de er deres egen lykkes smed og tager således ansvaret for deres eget liv og udvikling. Og alligevel sker der ting på vores vej, som vi ikke selv har styring over. Det kan være at det firma, man arbejder for, pludselig går konkurs. Det kan være, at naboen antænder en brand, der spreder sig til dit hus, eller det kan være et familiemedlem der bliver syg og måske skal dø. Der kan være mange hændelser i vores liv, som vi ikke selv er herrer over. Nogle finder en mening med disse hændelser og tilskriver dem skæbnen. ”Hvis ikke bussen havde være forsinket, var jeg blevet kørt ned af den lastbil”. Her vil nogle sige, at det var Gud eller en anden større kraft, der havde en finger med i spillet, mens andre vil sige, at det var en lykkelig tilfældighed. Om det er det ene eller det andet, kan vi ikke bevise, det er et spørgsmål om tro.

Der er mange mennesker der opsøger astrologien og astrologer for at få et bud på, hvad der er i vente. En astrologisk prognose kan beskrive hvilke livsområder der er aktivitet i, og kan sige noget om, hvorvidt det er udfordringer eller medvind, der er på spil.

Dygtige astrologer kan ofte være meget mere præcise end det, baseret på et kendskab til personen og deres erfaringer, og de kan rent faktisk komme med forudsigelser så som, ”dette er et godt tidspunkt at skifte job”, eller ”økonomisk skal du passe på med den investering du overvejer, da du med stor sandsynlighed vil miste dine penge”, eller ”det er tid til at flytte, for der er problemer med kloakken, der hvor du bor” osv.

Men disse udsagn betyder ikke, at der kun er en vej frem. Det er stadig vores valg, om vi vil følge rådet eller lade være. I eksemplet med boligen kan personen jo godt vælge at blive boende, og så være parat til at give kloakken en renovering. Så det astrologien tilbyder er en indsigt i, hvad der ser ud til at ske, eller sagt på en anden måde, hvilken vej vinden blæser i personens liv på det tidspunkt. Astrologien bestemmer ikke hvilket valg du træffer. I bund og grund er valget altid dit. Om du vælger den sædvanlige vej i dit liv eller vælger at bryde dit mønster, det ved kun du selv.

Kan man påtage sig en skæbne?

Der er valg i livet som er så afgørende, at de bliver afgørende for det videre liv. Det er heldigvis ikke hver dag eller uge eller måned, at vi står overfor sådanne valg, men de kan godt hænde flere gange i løbet af et livsforløb. Går man, eller bliver man, synes ofte at være det store spørgsmål. Siger vi ”Ja” til muligheden, når den byder sig eller tøver vi og får dermed sagt nej? Mennesker der har udrettet noget specielt i deres liv, har stået i en afgørende situation, hvor de skulle vælge deres vej. Ville de påtage sig ansvaret og udfordringerne, med den opgave der lå foran dem, og dermed tage den medfølgende skæbne på sig, eller var det ikke deres skæbne? Mennesker der tager store opgaver på sig siger ofte, at når valget er truffet og opgaven accepteret, så er der ingen vej tilbage. Så bliver det skæbnen i opgaven, der bestemmer livets gang. Det kan være både i de store og i de små ting.

Et eksempel som mange kender er det at blive forældre. Når man har fået et barn, så er der nogle valg, hvor udfaldet et givet på forhånd. Barnets behov kommer før ens eget. Friheden til at følge sin indskydelse og lyst er begrænset og bestemmes af familiens og barnets behov, og sådanne er det bare. Det er også en skæbne, at blive forældre, for når først barnet er der, så er det kun i helt særlige og nødtvungne situationer at forældre vælger det fra.

Ikke enten eller

Så måske er svaret ikke nødvendigvis en af de to yderligheder. Skæbne kontra fri vilje. Måske befinder vi os et sted i mellem disse to yderpunkter. Et sted, hvor vi som individer, selv kan være med til at skabe vores liv og de muligheder der viser sig. Samtidig er vi også påvirket af kræfter udefra, som det kan være svært at bestemme, om bare er tilfældigheder eller om der er en mening bag. Vi mennesker har hver vores individuelle måde at leve vores liv på, og vi har hver vores sandhed. Så hvor vi befinder os på stregen, mellem skæbne på den ene side og fri vilje på den anden, er individuelt, vi bestemmer selv.