Annonce

3. hus

3. hus

Dette hus handler om kommunikation og indlæring. 3. hus er hvordan vi kommunikerer og interagerer med folk omkring os. Hvordan vi taler og formulerer os, hvordan vi præsenterer det, vi har at sige overfor en eller flere personer. I det hele taget vores evne til at udtrykke os i skrift og tale.

Skoletiden ses i 3. hus, hvor man kan se hvordan den umiddelbare indlæring er. Det er evnen til at tage information og viden til sig og hvordan man formår at forbinde det hele på det mentale plan. Her lærer vi sprog, matematik, fysik og alt det andet, vi skal bruge for at kunne leve i den verden, vi er en del af.

3. hus er også vores daglige logistik. Altså transporten i hverdagen, hvordan vi kommer fra A til B. Det er også vores søskende, naboer, skolekammerater og andre mennesker, som vi omgås med i det daglige. Det er vores evne til at holde bolde i luften på samme tid og huske alle de mange informationer der bruges i hverdagens forskellige gøremål. Man kan sige at det er vores mentale logistik.

I urhoroskopet har 3. hus hjemme i Tvillingen hvor Merkur er hersker.