Aspekter

Aspekter

Et aspekt mellem to planeter bestemmes ved, at de står i en bestemt afstand til hinanden i horoskopcirklen. Der findes mange mulige aspekter, men blandt astrologer er der fem aspekter (afstande), som stort set bruges af alle.

Hvis vi tager horoskopcirklen med de 12 tegn (360⁰), så siger vi, at det første aspekt er når to planeter står helt tæt på hinanden, 0⁰ afstand. Det kaldes en konjunktion. Hvis vi så deler cirklen i to (180⁰) så har man to planeter der står direkte over for hinanden, det kaldes opposition. Når vi deler cirklen med tre, så får vi en afstand på 120⁰ mellem planeterne, og det kaldes trigon. Deler vi med fire får vi en afstand på 90⁰, som kaldes kvadraten og deler vi med seks (vi springer fem over) så får vi en afstand på 60⁰, som kaldes sekstil.

Hermed har vi de fem mest brugte aspekter i astrologien.

Orbis

Nu er det dog sjældent, at planeterne står helt præcis med disse afstande i forhold til hinanden, og erfaringen har vist, at aspekterne er virksomme, også selvom de ikke er helt præcise. Vi bruger det begreb der hedder ”orbis”, som er den margin vil tillader på aspekterne, hvor vi siger at inden for den og den orbis er aspektet stadig virksomt.

F.eks.: I nedenstående illustration står Solen i 8⁰ Skorpion. Hvis vi bruger en orbis på 5⁰, så vil alle planeter der står imellem 3⁰ og 13⁰ Krebs og det samme i Fiskene (da det tegn også er i en afstand af 120⁰ til Skorpionen) stå i en trigon til Solen. Månen står i 5⁰ Krebs, og er inden for den orbis vi bruger og derfor står Månen i en trigon til Solen.

Aspekter, Atrologisk Illustration

En orbis defineres altså som antal af grader, typisk mellem 1-10⁰, som vi tillader som en margin på aspekterne.

Der er blandt astrologer mange meninger om hvilken orbis der skal bruges, og nogle har defineret nogle komplekse regler, hvor de bruger en forskellige orbis alt afhængigt af hvilke planeter og aspekter der er tale om. Andre astrologer vælger at gå mere simpelt til værks og bruger en generel orbis på 8⁰ på alle aspekter planeterne imellem.

Der kan også være et aspekt mellem en planet og enten Ascendanten eller MC. Med begrundelsen om, at en akse er et punkt, og ikke et konkret fysisk objekt i himmelrummet, bruger de fleste astrologer en orbis på højst 3⁰ når de vurderer om der er et aspekt mellem en planet og en akse.

De fem aspekter

Konjunktionen (0⁰)

Ved konjunktionen står to (eller flere) planeter helt tæt på hinanden, og det betegnes som et kraftfuldt aspekt. De to planeter blander deres energier og kan samle deres kræfter til et fælles udtryk. Det kan ofte være svært for personen at skelne mellem de to planeter og hvordan de fungerer, da de opererer i et fællesskab.

Nogle konjunktioner er dog mere gunstige end andre, og når der er tale om at Solen er den ene planet, så ses det ofte at den anden planet ligesom overskygges af Solen og har svært ved at komme frem og spille sig ud. Konjunktionen optegnes som regel ikke i horoskopet, da man let kan se aspektet ved at planeterne står tæt sammen.

Sekstilen (60⁰)

Ved sekstilen står to planeter (eller en akse og en planet) to tegn fra hinanden. Det er et af de såkaldte positive aspekter, hvor energien flyder nemt og ligetil mellem de to planeter. Dermed kan planeterne arbejde sammen og styrke hinanden, og kan af personen bruges i fællesskab. Sekstilen er ikke specielt stærk, hvorfor mange ikke altid er bevidste om, at de har en eller flere sekstiler som de kan trække på. Sekstiler bliver ofte noget der fungerer godt i ens liv, men som man ikke tænker over og derfor let tager for givet.

Kvadraten (90⁰)

Kvadraten er når to planeter står med tre tegn eller 90⁰ mellem sig. Dette er et af de hårde eller også kaldet negative aspekter. Her er planeterne på kant med hinanden, de konkurrerer og udfordrer hinanden og kommer let ”op og skændes”. Kvadraten peger ofte hen på en indre konflikt, hvor man har svært ved at få de pågældende kræfter til at arbejde sammen mod et fælles mål.

Der er stor forskel på hvordan kvadrater udmønter sig, for nogle bliver de en evig hæmsko og kilde til frustration, mens for andre er de en livsudfordring der bringer erkendelse og visdom med sig. Derfor er der også mange astrologer der bruger betegnelsen ”et udfordrings aspekt” om kvadraten, da den med bevidsthed og forståelse ofte kan vendes til noget godt i personens liv, men det kræver en målrettet indsats.

Trigonen (120⁰)

Ved trigonen står planeterne fire tegn fra hinanden og dette er traditionelt kaldt det mest gunstige og positive aspekt. Her er der tale om, at personen er begavet ved, at de involverede planter virkelig kan arbejde sammen. Trigonen er stærkere end sekstilen og indikerer, hvor det er en person har en evne, en gave eller et talent.

Udfordringen ved en trigon kan for nogle være rent faktisk at gøre brug af den. Nogle mennesker synes det er kedeligt at beskæftige sig med det der bare går nemt og ligetil, og derfor fokuserer de langt hellere på de udfordringer de har i livet, hvor der er noget at arbejde med og blive god til.

Så ligesom med sekstilen kan man godt opleve, at trigoner er noget, man godt ved er der, men ikke rigtig gider at gøre brug af.

Oppositionen (180⁰)

Oppositionen er det sidste hårde eller negative aspekt. Her står planeterne overfor hinanden i horoskopet og er derfor længst muligt væk fra hinanden. De involverede planeter kan på ingen måde samarbejde. De kæmper altid om opmærksomheden og har deres egen dagsorden. Dette bliver for mange til et dilemma i livet, hvor man på den ene side gerne vil det ene, men på den anden side er der også noget andet. Altså to modsætninger der ikke kan mødes.

Muligheden er at finde et balancepunkt, hvor begge kræfter kommer til orde, men ingen af dem får lov til at overvinde og spille den anden ud. Oppositionen er ligesom en vippe, der kan være svær at holde i balance.

Nedenfor ses et fuldt horoskop med optegnede aspekter. Typisk er der mange aspekter i et horoskop, og kunsten ligger i at vurdere, hvilke af aspekterne der er stærke og spiller en stor rolle i personens liv, og hvilke der ikke er så kraftfulde.

Astrologisk Illustration - Aspekter

Eller en anden udgave af samme horoskop, er:

Eksempel på et horoskop - aspekter