Annonce

Dynamikkerne

Dynamikkerne

Dynamikkerne kardinal, fast og bevægelig er tre forskellige handlemønstre. Deres del af temperamentet beskriver, hvordan en person agerer og handler. Det kan være som det igangsættende og styrende kardinal, det vedholdende og bevarende fast, det fleksible og påvirkelige bevægelige eller som i de fleste tilfælde en kombination af disse tre.

Koblingen til elementerne

Dynamikkerne bliver i tolkningen af temperamentet koblet med elementerne. Man kan således være f.eks. fast på en ild, jord, luft og vand måde. I Ild er man stædig i sin passion og bliver meget fokuseret på at få opfyldt sine ønsker og impulser. I jord er man stædig og helt forankret i det fysiske og mageligheden. I Luft er man ufleksibel i sine tanker og meninger, hvor man holder på sit. I Vand holder man ved sine følelser og har svært ved at give slip på stemninger og indtryk.

Når et af dynamikkerne mangler

De fleste har alle tre dynamikker præsenteret i deres horoskop, og dermed rummer de alle tre processer, hvilket selvfølgelig er fordelagtigt.

Enkelte har en eller to dynamikker stærkt repræsenteret, og så en der mangler eller kun er meget svagt repræsenteret. I tilfælde af at man er svag eller helt mangler en af de tre dynamikker, så er det en ageren der falder svært for en. Man vil typisk så være meget stærk i et eller begge af de to andre, og vil derfor være mere udpræget i dem.

Et eksempel

En person der har meget i Fast, lidt i bevægelig og ikke noget i kardinal, vil således være en meget stædig person, der holder på sin måde at gøre alt i livet. Jeg gør som jeg plejer, og jeg vil ikke prøve noget nyt.

Denne person kan have meget svært ved at skabe forandringer i sit liv, og kan derfor gro fast i en situation som måske ikke er hensigtsmæssig men er vanlig. Den bevægelige indflydelse kan give lidt fleksibilitet, således at personen til tider er lydhør overfor andre, og måske også kan lave mindre forandringer og tilretninger. Men derfra til rent faktisk selv at tage et initiativ er der meget langt.

Personen vil typisk kunne tale om hvad han eller hun godt kunne tænke sig, men vil have meget svært ved selv at tage tiltag til at få disse ønsker opfyldt.

Denne person vil være ideel til at passe på eller vogte over noget. Det kan være på et museum, eller kvalitetskontrol eller lov og orden. Personen vil typisk holde på hvad der står skrevet og at alle regler skal overholdes, og det også selvom de er utidssvarende eller uden mening.