Tyrens månedshoroskop

Tyrens månedshoroskop for maj 2022

Den 1. maj kommer nymåne i dit tegn i konjunktion med uforudsigelige Uranus, som giver måneden en dynamisk start med radikale nye tiltag, der markerer en livsstilsændring og et behov for at hævde dine unikke kvaliteter. Du får brug for tid alene til at overveje dine muligheder, og en ting, du tænker på, er at finde en balance mellem uafhængighed og afhængighed af andre. Der er stærke spirituelle kræfter på spil, i starten forbundet med mennesker, du gerne vil hjælpe, og efterfølgende på egen hånd. Der er et markant fokus på grupper, organisationer og samfundet generelt i den første del af maj. Du kan føle dig båret frem af en bølge af følelser i forbindelse med mennesker, som du mærker et stærkt bånd til, selvom du måske ikke kender dem godt. At beskæftige sig med kollektive begivenheder, som du er magtesløs til at gøre meget ved, kan meget vel fremkalde en følelse af håbløshed, og en af ??dine stærkeste motiver her i maj er at forstå den dybere mening bag ??begivenheder og den lidelse, de kan forårsage. I de sidste par dage af måneden kommer din tegnhersker Venus ind i Tyren, og det markerer en langt mere dynamisk og praktisk periode. Du bliver meget mere sikker på dig selv, og hvad du vil.

Dagshoroskop Ugehoroskop Årshoroskop


Tyrens månedshoroskop hører også til den gren af astrologien, som man meget nemt kan definere som værende pop.

Dog er den lidt tættere på noget sandt, end dagshoroskoper og ugehoroskoper. Vel at mærke, hvis astrologen ikke har en bestemt dag at gå ud fra.

For sandheden er, at hvis astrologen vidste mere præcis hvor i tegnet du er født, ville astrologen også være mere præcis i sine udsagn.

For horoskopet bygger på det fakta, at i den helhed som himmelrummet med dens planeter og sol og måne udgør, vil alle byggeklodser præge sig ind på givne tider.

I Tyrens månedshoroskop er der ingen definitioner på, hvor i Tyren du er født.

Hvert af de 12 stjernetegn er en beskrivelse af solens bane over himlen, set fra jorden. Det vil sige at helheden udgør et helt år. Det er solens vandring gennem stjernetegnene. Dermed er hvert stjernetegn en beskrivelse af solens vandring på en måned. Igen set fra jorden. Derfor kaldes stjernetegn også for soltegn, da det er solen der markerer i hvilket stjernetegn du er født.

Tyrens stjernetegn er perioden fra den 21. april og til 21. maj. Begge datoer er ca. datoer. Astronomisk set har det noget at gøre med skudåret og skuddagen hvert fjerde år.

Det jeg vil forklare med det ovenfor beskrevne med hensyn til Tyrens månedshoroskop er, at hvis astrologen kendte en dato på din fødselsdag, altså hvor i Tyrens stjernetegn din sol står, vil det for astrologen være en klar indikator for månedens tydningskvalitet.

For en bestemt grad i Tyren samspiller med samme grader i andre stjernetegn. Og befinder der sig nu planeter i disse grader, vil Tyrens månedshoroskop jo være afhængig af samspillet mellem disse energier.

Solen, eller solpositionen, hos det enkelte menneske kan lignes med det område i dit liv, hvor der er lys eller bevidsthed.

Solen i astrologien står for dit åndelige jeg. Hos dig som Tyr er det Tyrens kvaliteter der bliver oplyst. Solen står jo her ved din fødsel og markerer, at hos dig er dette et stjernetegn af yderste vigtighed. Det er dette lys, i dette tegn, du bringer med ind i livet som en væsentlig del af ”hvem du virkelig er”.

Denne åndelige livskvalitet i dig, ligger som et baggrundstæppe og farver alt hvad du fortager dig. Afhængig af hvad tegn du er født i. Som Tyr vil du tit markere disse områder i dit liv: sikkerhed, økonomisk stabilitet, personlige værdier, fysiske oplevelser. Hvor du markerer disse personlige måder at være dig på, er svært at sige. Her bliver en astrolog nødt til at undersøge resten af dit horoskop, for at kunne svare dig på det. Det enkelte stjernetegn kan kun forstås i forhold til helheden.

Som Tyr er det også vigtigt at vide og forstå, hvor planeten Venus har placeret sig ved ens fødsel. Venus er den planet der søger fysisk skønhed på jorden. I astrologisk sprogbrug og forståelse, siger man, at Venus er Tyrens herskerplanet.