Astrologiske huse – Læs alt om de 12 astrologiske huse her

Astrologiske huse – Læs alt om de 12 astrologiske huse her

Horoskopet er opdelt i 12 huse, også kaldet astrologiske huse. De astrologiske huse beskriver vores faktiske og praktiske liv. Hvert hus repræsenterer et specifikt livsområde, som f.eks. hjemmet (4. hus), venner (11. hus), karriere (10. hus), penge (2. hus) o. lign.

Hvor planeterne er de universelle aktører, og tegnene giver dem en energiform og udtryksmåde, så er de astrologiske huse det livsområde som aktørerne spiller sig ud i.

De astrologiske huses position er defineret ud fra tid og sted for fødslen. MC, som altid står øverst i horoskopet er sjovt nok bestemt ved at være stik syd, ned til ækvator her på jorden, og til ekliptika, som er Solens tilsyneladende bane rundt om jorden. Ascendanten (Asc), som er starten af 1. hus bestemmes ved den østlige horisont. Derved har vi de to akser i horoskopet som er de vigtigste. Opdelingen inde i de fire kvadranter er gennem tiden blevet gjort på mange forskellige måder. Det kaldes hussystemer. Diskussionen går på hvilken metode man opdeler afstanden mellem de to akser. Mange astrologer bruger i dag Placidus hussystem, og begrundelsen er efter sigende, at det var det system der tidligt havde succes med at få trykt tabeller og opslagsværker, hvorfor det blev det mest udbredte.

I dag er vi med computersystemer ikke så afhængige af trykte tabeller, hvorfor også mange astrologer eksperimenterer med at bruge forskellige hussystemer. Fælles for alle systemerne er dog at MC og Asc udregnes på samme måde.

Tolkningen af de astrologiske huse

Når man skal tolke et astrologisk hus, så er der flere faktorer der til sammen udgør tolkningen.

Hvilket tegn husspidsen (starten af huset) står i, betyder noget for hvordan et livsområde tager form. F.eks. hvis man har 4. hus (som er bolig, hjem og familie) i Jomfruen, så er det vigtigt at der er styr på detaljerne omkring ens bolig. Man lægger vægt på at der er orden og struktur, og at indretningen er efter en plan man har gennemtænkt. Hvorimod, hvis 4. hus står i Fiskene, så er der rummeligt og fleksibelt i hjemmet. Man går ikke op i detaljerne, men i følelsen af hvordan det er at være i hjemmet. Indretningen er mere kaotisk og impulsiv, og også mere spraglet og farverig.

Det næste man kigger på er om der er planeter i huset. Hvis der står en eller flere planeter i huset, så er det et livsområde som planeten spiller sig ud igennem. F.eks. så siger det hus som Mars står i, hvilket område af livet som man lægger sine kræfter og engagement i. F.eks. hvis Mars står i 6. hus som er arbejde og de daglige opgaver, så er man en person der arbejder meget, og som har brug for at bruge sin krop til noget konkret og håndgribeligt. Man går op i de daglige rutiner og sætter en ære i at udføre sine praktiske opgaver.

Husherskeren

Den sidste overordnede ting man kigger på i tolkningen af et astrologisk hus, er hvilken planet der hersker over huset. Alle tegn har en hersker, altså den planet der hersker over tegnet.

Herskeren over det tegn som husspidsen (hvor huset begynder) står i, er herskeren over huset. Denne planet har noget at skulle have sagt når det kommer til huset og hvad der sker i huset. Herskeren står jo selv i et, i de fleste tilfælde, andet hus, men den er ligesom en udlejer, der har en overordnede bestemmelse over aktiviteterne i huset. Hvordan herskeren står i horoskopet, og hvilke aspekter den danner til eventuelle planeter i huset og andre planeter, spiller også en rolle i tolkningen af horoskopet.

Hvis f.eks. man har sit 5. hus i Løvens tegn, så er det Solen der hersker over huset. Normalt vil man sige at et 5. hus i Løven er en person der i høj grad vil udleve sine lyster og interesser. Han/hun vil feste og nyde livet, og vil gerne have en smagsprøve på alt hvad der er sjovt, livligt og festligt. Men, hvis Solen står i 12. hus i Fiskene i konjunktion med f.eks. Saturn, så vil det lægge en dæmper på udlevelsen af det 5. hus. For Saturn vil hele tiden sige til Solen der er hushersker ”Nej nu må vi også tænke på de mere alvorlige sider af tilværelsen. Der er også en dag i morgen, hvor vi har opgaver og ting der skal gøres. Vi ved aldrig hvad der kan ske og hvornår der er brug for mig”, og fordi Solen er gemt væk i 12. hus vil den have svært ved at give slip og slå sig løs ude blandt andre. Således har solens situation en indvirkning på, hvordan huset har mulighed for at folde sig ud.

Tolkningen af de astrologiske huse er ofte kompleks og ikke så ligetil. Derfor kan det gøre det lidt lettere hvis man starter med at kigge på tegnet, dernæst på planeter i huset og til sidst på husherskeren.

Hvorfor er de astrologiske huse ikke lige store?

Husene en opdeling af afstanden mellem de to akser. I og med vi her i Danmark befinder os på den Nordlige halvkugle af planeten, så er afstanden mellem MC og Asc nogle gange over 90 grader og andre gange er den mindre end 90 grader. Jo højere man går nordpå, jo mere svinger afstanden mellem akserne. Tager man til det nordlige Norge eller Grønland, så kan man komme ud for at hussystemet stort set ikke kan fungere, fordi MC og Asc svinger så kraftigt i forhold til hinanden.

Tager man i stedet ned til ækvator, så er afstanden altid 90 grader mellem de to akser, og der er de astrologiske huse nogenlunde ens i størrelse. Så det kommer an på hvor og hvornår man er født, og sådanne er det altid med husene.

Læs mere om de 12 astrologiske huse her:

1. hus

2. hus

3. hus

4. hus

5. hus

6. hus

7. hus

8. hus

9. hus

10. hus

11. hus

12. hus